Our solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Solutions
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Solutions
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Solutions
Generátor plynu

Mám testovat nástroje nebo spoje?

Každý den probíhá ve výrobních závodech po celém světě několik typů kontrol. Někteří zdůrazňují důležitost provádění kontrol spojů a jiní se namísto toho zaměřují na nástroje. Oba přístupy jsou pro zajištění kvality výroby stejně důležité.

Kontrola spojů určí, zda vyrobený spoj dodržuje normy kvality výrobního procesu. Například šrouby na kolech vozidla musí mít správný utahovací moment, aby byla zajištěna bezpečnost vozidla.

Ačkoliv někteří lidé tvrdí, že to ke kontrole kvality procesu utahování stačí, my tvrdíme, že lze při kontrole kvality zajít ještě dále a pokusit se zabránit jakémukoli možnému problému během výrobního procesu. Kontroly nástrojů mohou pomoci tento proces dokončit, protože zajistí, že nástroje budou během každé směny fungovat správně.

Díky sledování výkonnosti nástroje lze předpokládat jeho výměnu dříve, než přestane poskytovat správnou přesnost a ovlivňovat tak výrobu.

Další informace naleznete na platformě pro zajištění kvality 4.0. Zde nás můžete kontaktovat a požádat o ukázku nebo vyhodnocení k průmyslu 4.0 a zahájit transformaci směrem k moderní výrobě.

Quality Assurance Articles