Naše řešení

Metody změny výkonu motoru

Ke změně výkonu pneumatického motoru se používají dvě metody, škrcení a regulace tlaku. Preferovaná metoda závisí na podmínkách pro aplikaci.

Škrcení

Škrcení, pneumatický motor

Škrticí klapka je obvykle připevněna do přívodu motoru, ačkoliv může být rovněž připevněna do výfuku.

Výhodou škrcení přívodu je snížení spotřeby vzduchu, zatímco škrcení odváděného vzduchu udržuje nepatrně vyšší spouštěcí krouticí moment.

Škrcení je nejlepší metodou změny výstupního výkonu motoru, pokud je vyžadováno zachování vysokého spouštěcího krouticího momentu, ale také snížení provozních otáček.

Regulace tlaku

Regulace tlaku, pneumatický motor

Pokud je použit regulátor tlaku, je vždy připevněn do přívodu motoru. Použití regulace tlaku je ideální, když je vyžadováno řízení mezního krouticího momentu a vysoký spouštěcí krouticí moment není důležitý.

Výkon motoru s jiným tlakem vzduchuVšechny uvedené grafy výkonu pneumatických motorů od společnosti Atlas Copco jsou pro vstupní tlak 6,3 bar. Pro jiné tlaky vzduchu je nutné křivky výkonu přepočítat.

K výpočtu dat výkonu je nutné data motoru pro tlak 6,3 bar vynásobit korekčním faktorem obsaženým v níže uvedené tabulce.

Jinou cestou ke zjištění správné regulace tlaku nebo škrcení motorů je použití programu pro výběr pneumatických motorů.

Korekční faktory
         
Tlak vzduchu   Výkon Otáčky Utahovací moment Spotřeba vzduchu
BAR PSI        
7 101 1,13 1,01 1,09 1,11
6 87 0,94 0,99 0,95 0,96
5 73 0,71 0,93 0,79 0,77
4 58 0,51 0,85 0,63 0,61
3 44 0,33 0,73 0,48 0,44