Naše řešení

Prohlídka linky: jak vám můžeme pomoci určit možnosti pro úspory nákladů a zlepšení kvality


Úniky oleje, zlepšení produktivity, spolehlivost montážního systému, správně hned napoprvé, snadný přístup ke spojům, bezpečnost, kvalita spojů, srozumitelné potvrzení výsledku utahování, neplánovaná přerušení... to jsou jen některé z hlavních výzev, jimž čelíte v závodu na montáž těžkých strojů a zařízení. A my jste tu od toho, abychom vám pomohli!Co děláme:


Naši odborníci projdou vaši linku, budou sledovat postupy a klást věcné dotazy. Po zhodnocení vaší současné situace vám předáme smysluplné návrhy založené na cílech, které stanovíte, jak v co nejkratší době vylepšit montážní linku.
Jaký závěr obdržíte:


▪ Několik možností, jak zvýšit rychlost a výkon linky

▪ Zlepšení kvality konečného výrobku

▪ Snížené riziko nákladných stahování výrobků z trhu kvůli problémům s kvalitou nebo zárukou díky výrobě „na první dobrou“.


Jak pracujeme:

Prohlédneme vaši linku

Pozorování vašich postupů
Rozhovor s obsluhou
Určení problémů
Rozšíření rozsahu na celý proces

Vyhodnotíme výsledky

Nalezení možností pro úspory nákladů
Zlepšení vaší výkonnosti
Standardizace vašich postupů  
Zlepšení vaší výsledné kvality

Představíme výsledky

Poskytnutí zhodnocení vaší linky s ohledem na normy, výkonnost, kvalitu výstupu a procesy
Představení možností