Prohlídka linky: jak vám můžeme pomoci určit možnosti pro úspory nákladů a zlepšení kvality


Prosakování oleje, zlepšení produktivity, spolehlivost utahovacího systému, správné utažení hned napoprvé, snadný přístup ke spojům, bezpečnost, kvalita spojů, srozumitelné potvrzení výsledku utahování, neplánovaná přerušení... to jsou jen některé z hlavních výzev, jimž čelíte v montážním závodě. A my jste tu od toho, abychom vám pomohli!Co děláme:

global managment


Naši odborníci projdou vaši linku, budou sledovat postupy a klást věcné dotazy. Po zhodnocení vaší současné situace vám předáme smysluplné návrhy založené na cílech, které stanovíte, jak v co nejkratší době vylepšit montážní linku.
Jaký závěr obdržíte:

Accounting Business control Icon


▪ Několik možností, jak zvýšit rychlost a výkon linky

▪ Zlepšení kvality konečného výrobku

▪ Snížené riziko nákladných stahování výrobků z trhu kvůli problémům s kvalitou nebo zárukou díky výrobě „na první dobrou“.


Jak pracujeme:

Prohlédneme vaši linku

Pozorování vašich postupů
Rozhovor s obsluhou
Určení problémů
Rozšíření rozsahu na celý proces

Vyhodnotíme výsledky

Nalezení možností pro úspory nákladů
Zlepšení vaší výkonnosti
Standardizace vašich postupů  
Zlepšení vaší výsledné kvality

Představíme výsledky

Poskytnutí zhodnocení vaší linky s ohledem na normy, výkonnost, kvalitu výstupu a procesy
Představení možností