4. průmyslová revoluce a společnost Atlas Copco

Společnost Atlas Copco nabízí širokou řadu průmyslových výrobků a služeb, které podporují vizi 4. průmyslové revoluce. Naše výrobky jsou připojené, flexibilní a staví na nejmodernějších technologiích. Našim zákazníkům poskytujeme služby prostřednictvím speciální celosvětové sítě, abychom dodali celkové řešení pro flexibilní produktivitu s nejvyššími standardy kvality.

Rozsáhlejší sortiment různých výrobků

Požadavek na přizpůsobování konečných výrobků pro spotřebitele se neustále zvyšuje. Vizí 4. průmyslové revoluce je dosáhnout stejných nákladů pro jednu nebo milion vyrobených jednotek. To bude vyžadovat nové úrovně flexibility ve výrobě.

Složitost systémů

Výrobní systémy budou stále složitější a stále více operací kritických pro výrobu bude záviset na systémech propojených do sítě. Důležitost správy konfigurace, vytváření různých verzí softwaru a řízení přístupu budou zásadní pro zachování regulace kvality a provozuschopnosti ve výrobě.

Lidský faktor

Lidský faktor bude hrát v budoucnu důležitou roli. Pracovníci provádějící montáž si musí osvojovat nové dostupné technologie, aby dokázali využít jejich potenciál. Systémy musí být příjemné pro uživatele a nejdůležitější informace, zjištěné při zpracování ohromného množství dat vytvořených během montážního procesu, musí být předloženy operátorovi.