Atlas Copco Česká republika - Průmyslové nářadí a řešení
Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Vrtací řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Systémy skladování energie
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Vrtačky
Produkty a řešení
Systémy skladování energie

Chytrá tovární řešení pro automobilový průmysl

Automobilový průmysl v současnosti stojí v popředí vývoje konceptů a procesů výroby a montáže. Tento vývoj ženou kupředu jako snahu o vyrovnání se konkurenci požadavky na ochranu životního prostředí a s nimi související zavedení alternativních pohonů a také ostrá konkurence na trhu, způsobená nárůstem počtů modelů a jejich variant. Tyto dva trendy vyžadují zvýšenou flexibilitu ve výrobě, díky čemuž se přední výrobci automobilů rychle přibližují k vizi hromadné smíšené výroby. Výroba více modelů vozidel nebo dokonce kombinace automobilů a motocyklů v jednom montážním závodě je novou normou.Chcete-li získat další informace, kontaktujte nás!

Flexibilita montážní linky

Flexibilní výrobní systémy jsou stále populárnější a lze je rozdělit do dvou oblastí: flexibilita strojů a flexibilita pracovních postupů. Flexibilita strojů se vztahuje k možnosti použití několika strojů pro stejné operace a schopnosti systému přizpůsobit se co do objemu výroby a možností použití. Flexibilita pracovních postupů se týká schopnosti systému přizpůsobit se novým produktům a pořadí, v jakém se produkty montují.

Koboty

V kontextu inteligentní výroby dokáží kognitivní roboty vnímat nejednoznačnost informací, změnit plánování a upravit výrobní chování tak, aby si nezávisle poradily se složitým problémem ve výrobě. Použití distribuovaných algoritmů k rekonfiguraci samorekonfigurovatelných robotů výrazně zjednoduší složitost jejich konfiguraci. Koboty dokáží pracovat samostatně a zvládat měnící se plánování chytré továrny s propojenými montážními linkami.

Kvalita

Výsledkem 4. průmyslové revoluce je zvýšená kvalita produktů v několika oblastech, jako jsou: lepší možnosti přizpůsobení, vyšší míra interakce se zákazníky, návrh hodnot na základě dat a přechod z nabídky produktů na nabídku služeb.

Chytrá továrna budoucnosti

Automobilový průmysl v současnosti stojí v popředí vývoje konceptů a procesů výroby a montáže. Tento vývoj ženou kupředu jako snahu o vyrovnání se konkurenci požadavky na ochranu životního prostředí a s nimi související zavedení alternativních pohonů a také ostrá konkurence na trhu, způsobená nárůstem počtů modelů a jejich variant. Tyto dva trendy vyžadují zvýšenou flexibilitu ve výrobě, díky čemuž se přední výrobci automobilů rychle přibližují k vizi hromadné smíšené výroby. Výroba více modelů vozidel nebo dokonce kombinace automobilů a motocyklů v jednom montážním závodě je novou normou.Montážní závody se přibližují vizi hromadné smíšené výroby díky novým konceptům, u nichž jsou tradiční pohyblivé montážní linky nahrazované novými řešeními založenými na automaticky řízených vozidlech (AGV), která ve výrobních halách umožňují současný průběh několika flexibilních pracovních toků. U montáže se nastaví hlavní pracovní tok a několik cest nebo speciálních smyček pro různé modely a verze vozidel. To také vyžaduje nové koncepty řízení toku materiálu a zřízení stanic s nástroji a řídicím softwarem.Budoucnost automobilového průmyslu se mění a nikdo nedokáže říci, kde se vývoj zastaví. Budou vznikat nová řešení a standardy. Společnost Atlas Copco společně se svými zákazníky k vývoji aktivně přispívá a je spolehlivým partnerem na cestě za inovacemi.

Máme know-how a znalosti nutné k vytvoření propojeného ekosystému

Společnost Atlas Copco poskytuje propojené produkty již více než deset let. Po mnoho let jsme sbírali znalosti z oblasti propojených montážních procesů a máme bohaté zkušenosti s navrhováním propojených ekosystémů. V současnosti jsme jedničkou na trhu v oblasti propojených nástrojů a máme největší servisní organizaci ze všech dodavatelů nástrojů. To nás staví do jedinečné pozice, kdy můžeme údaje nejen shromažďovat, ale také je analyzovat. Poté díky svým odborným znalostem z oblasti montáže a utahování můžeme zákazníkům poskytnout specifická doporučení ke zlepšení propojeného montážního procesu nebo doporučit údržbu založenou na normativní analýze. Naše ověřená řešení jsou nyní také integrována horizontálně a bezproblémově sdílejí data se všemi aplikacemi podporujícími životní cyklus montáže, od aplikací podporujících výzkum a vývoj přes výrobu až po aplikace využívané u služeb a analýzy.Integrovaný okruh zahrnuje portfolio nástrojů, systémů a služeb pro chytrou propojenou montáž, jako jsou:– programování nástrojů,– obsluha nástrojů,– systém řízení procesu– systémy podpory a vedení obsluhy,– řízení kvality,– servisní systémy a systémy údržby,– shromažďování a analýza dat,– služby řízené daty.