Atlas Copco Česká republika - Průmyslové nářadí a řešení
Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Produkty
Power Technique
Řešení
Výrobky
Power Technique
Systémy skladování energie
Kompresory
Řešení
Produkty
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Vývěvy se vstřikem oleje
Vrtačky
Produkty a řešení
Systémy skladování energie

Těžká nákladní vozidla a autobusy – chytrá tovární řešení

Po mnoha letech pečlivého vývoje máme potřebné odborné znalosti, know-how a propojené nástroje a systémy, které vám poskytnou náskok před 4. průmyslovou revolucí.

Chopte se budoucnosti

Vyrábíte těžké nákladní automobily nebo autobusy? Chraňte svou ziskovost na tomto vysoce konkurenčním trhu přípravou na budoucí operace. Společnost Atlas Copco nabízí širokou škálu průmyslových výrobků a služeb, které podporují vizi 4. průmyslové revoluce. Můžeme se stát vaším průvodcem novým digitálním prostředím. Naše výrobky jsou propojené, flexibilní a staví na nejmodernějších technologiích. Našim zákazníkům poskytujeme služby prostřednictvím speciální celosvětové sítě a dodáváme jim celková řešení pro flexibilní produktivitu s nejvyššími standardy kvality.

Rozsáhlejší sortiment různých výrobků

Požadavek na přizpůsobování konečných výrobků pro spotřebitele se neustále zvyšuje. Cílem vize „šarže o velikosti jedna“ 4. průmyslové revoluce je dosáhnout stejných nákladů pro jednu nebo milion vyrobených jednotek. To bude vyžadovat nové úrovně flexibility ve výrobě.

Složitost systémů

Výrobní systémy budou stále složitější a stále více operací kritických pro výrobu bude záviset na systémech propojených do sítě. Důležitost správy konfigurace, vytváření různých verzí softwaru a řízení přístupu budou zásadní pro zachování regulace kvality a provozuschopnosti ve výrobě.

Lidský faktor

Lidské faktory budou hrát v budoucnu důležitou roli. Pracovníci provádějící montáž si musí osvojovat nové dostupné technologie, aby dokázali využít jejich potenciál. K tomu je nutné zajistit optimalizaci systémů s ohledem na uživatele a zpracování ohromného množství dat vytvořených během montážního procesu, přičemž nejdůležitější informace musí být předkládány operátorovi.

Udržitelnost

Se vzrůstajícím zaměřením na trvale udržitelný rozvoj se budou čím dál více stavět závody napájené větrnou a sluneční energií. Ochrana životního prostředí bude mít stále větší význam a regulace budou vynucovány globálně.

Trendy a výzvy pro globální průmysl výroby nákladních vozidel a autobusů
Trucks on highway at sunset
Trendy a výzvy pro globální průmysl výroby nákladních vozidel a autobusů
Společnost Atlas Copco má know-how a řešení!
Společnost Atlas Copco má know-how a řešení!

Atlas Copco – 6 pilířů hodnot

Koncept Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) přispívá k tomu, aby se 4. průmyslová revoluce stala realitou. Realitou, v níž je snadné používat technologie, které rychle poskytují výsledky. V kategoriích níže si přečtěte o 6 pilířích hodnot společnosti Atlas Copco.

Snížení spotřeby energie
Illustration of windmill
Snížení spotřeby energie
o 80 % – jedna řídicí jednotka montážního procesu může řídit více bezdrátových nástrojů
 
o 80 % – jedna řídicí jednotka montážního procesu může řídit více bezdrátových nástrojů
o 80 % – jedna řídicí jednotka montážního procesu může řídit více bezdrátových nástrojů
Snížení počtu závad
Illustration of investigation glass
Snížení počtu závad
o 15 % – ověřování dílů pomocí řešení Pick-to-Light
 
o 15 % – ověřování dílů pomocí řešení Pick-to-Light
o 15 % – ověřování dílů pomocí řešení Pick-to-Light
Zavádění nových výrobků
Illustration of car on assembly line
Zavádění nových výrobků
Snížení nákladů o 57 % – z 3500 € na 1500 € pomocí virtuálních stanic
 
Snížení nákladů o 57 % – z 3500 € na 1500 € pomocí virtuálních stanic
Snížení nákladů o 57 % – z 3500 € na 1500 € pomocí virtuálních stanic
Zvýšená produktivita
Illustration of time watch
Zvýšená produktivita
o 73 % – poprvé se zvýšila z 92,5 % na 98 % za jeden rok zásluhou procesu analýzy strukturovaných dat
 
o 73 % – poprvé se zvýšila z 92,5 % na 98 % za jeden rok zásluhou procesu analýzy strukturovaných dat
o 73 % – poprvé se zvýšila z 92,5 % na 98 % za jeden rok zásluhou procesu analýzy strukturovaných dat
Zvyšte vytížení nástrojů
Illustration of gear wheels
Zvyšte vytížení nástrojů
o 78 % – preventivní údržba zajistila zvýšení provozuschopnosti nástrojů z 98 % na 99,5 %
 
o 78 % – preventivní údržba zajistila zvýšení provozuschopnosti nástrojů z 98 % na 99,5 %
o 78 % – preventivní údržba zajistila zvýšení provozuschopnosti nástrojů z 98 % na 99,5 %
Lidská interakce
Illustration of smiling human head blue
Lidská interakce
30% snížení objemu školení pro nové modely nebo změny procesů zásluhou vedení operátora
 
30% snížení objemu školení pro nové modely nebo změny procesů zásluhou vedení operátora
30% snížení objemu školení pro nové modely nebo změny procesů zásluhou vedení operátora
Stáhněte si katalog o výrobě těžkých nákladních automobilů a autobusů
Stáhněte si katalog o výrobě těžkých nákladních automobilů a autobusů
 
Podívejte se na video o řešeních pro elektromobilitu!
Podívejte se na video o řešeních pro elektromobilitu!
 
Rezervujte si ukázku!
Rezervujte si ukázku!
 
Potřebujete pomoc? Obraťte se na nás!
Potřebujete pomoc? Obraťte se na nás!