Our Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení

Zvýšená produktivita

Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) – 6 pilířů hodnot

Zvýšená produktivita

Zvýšení produktivity
Řízení výrobních a montážních linek je synonymem zaměření na produktivitu. Produktivita byla a nadále je hnacím motorem pro veškerý vývoj v rámci výroby a montáže. Stojíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce a produktivita je opět zásadním hnacím motorem této změny. A společně s ní nabízí novou perspektivu.

Výzvy
Zavádění efektivnějších nástrojů a dolaďování pracovních procesů jsou součástmi neustálé práce zaměřené na zvyšování produktivity. Montážní linky jsou soustavně vystavovány změnám plánů, jejichž cílem je snížit náklady a zvýšit výkon. Co jiného lze dělat? Jak lze dále zvýšit produktivitu?
Dosažení nové úrovně vyžaduje přehodnocení a nové perspektivy. Je to náročná výzva, pro kterou je nutné zvolit postupný přístup.

Příležitosti
Data vytvářejí základ pro budoucí inteligentní montážní linky a jsou klíčovou komponentou pro plánování a přeplánování. Při použití reálných dat bylo pozorováno podstatné zlepšení kvality a produktivity. Přední výrobce terénních vozidel dosáhl snížení počtu nesprávných utažení o 73 %, čímž se zvýšila úroveň produktů, které vyhověly napoprvé, na 98 %. Toho bylo dosaženo systematickým přístupem, kdy byly pravidelně určovány a řešeny tři nejproblémovější oblasti. Tento nový způsob práce s daty ukazuje skutečnou produktivitu a může být implementován krok za krokem k zachování kontroly.

Zvýšení produktivity pomocí konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž)
Produktivita souvisí se snížením počtu přepracování, minimalizací chyb a maximalizací výkonu. Problematiku produktivity nelze omezit na analýzu izolovaných oblastí. Je nutné zvážit mnohé perspektivy. Tajemství spočívá v práci s komplexním přístupem, který umožňuje optimalizovat celou rovnici produktivity.
Použití reálných dat ze všech komponent výroby to umožňuje. Za pomoci pracovních stanic a nástrojů lze porovnávat data z montážních linek týkající se výkonu, kvality, času a nákladů. Plánování a přeplánování jsou poté založena na skutečných faktech a umožňují dosáhnout opravdového zvýšení produktivity.

Klíčem k dosažení vyšší produktivity je software nové generace ToolNet 8 pro sběr a analýzu dat. Používá se k optimalizaci výrobního procesu. V kombinaci s řídicími jednotkami nástrojů, jako je PowerFocus, poskytuje plné řízení procesu montáže. Nabízí platformu pro zlepšení kvality a zvýšení produktivity.

Při dosahování vyšší úrovně produktivity mají zásadní roli operátoři. Pomocí řešení pro vedení operátorů obdrží operátor přímé pokyny zahrnující obrázky a text na obrazovce, které přispívají ke snížení počtu chyb. Zásluhou neustálého vedení může operátor pracovat efektivně bez plýtvání časem. Minimalizuje se potřeba zaškolení zaměstnanců, takže proces je rozšiřitelný a flexibilní.
Zavedení konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) zvýší vaši produktivitu s komplexní perspektivou při postupném přístupu.

Závěr
Koncept Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) je součástí vývoje směrem k vizi. Software ToolsNet představuje krok k úplné digitalizaci montážní linky a ke 4. průmyslové revoluci. Pomůže vám připravit se na další úroveň produktivity.

Vítejte v konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž)

Koncept Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) přispívá k tomu, aby se 4. průmyslová revoluce stala realitou. Realitou, v níž je snadné používat technologie, které rychle poskytují hodnotu.
KLIKNĚTE NÍŽE a přečtěte si další informace o konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) a 4. průmyslové revoluci.