Naše řešení
Kompresory
Solutions
Produkty
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Servis a díly
Maximalizujte účinnost
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Pneumatické motory
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Servis
Průmyslové nářadí a řešení
Servisní řešení Atlas Copco
Servis
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco

Zvýšená produktivita

Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) – 6 pilířů hodnot

Zvýšená produktivita

Zvýšení produktivity
Řízení výrobních a montážních linek je synonymem zaměření na produktivitu. Produktivita byla a nadále je hnacím motorem pro veškerý vývoj v rámci výroby a montáže. Stojíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce a produktivita je opět zásadním hnacím motorem této změny. A společně s ní nabízí novou perspektivu.

Výzvy
Zavádění efektivnějších nástrojů a dolaďování pracovních procesů jsou součástmi neustálé práce zaměřené na zvyšování produktivity. Montážní linky jsou soustavně vystavovány změnám plánů, jejichž cílem je snížit náklady a zvýšit výkon. Co jiného lze dělat? Jak lze dále zvýšit produktivitu?
Dosažení nové úrovně vyžaduje přehodnocení a nové perspektivy. Je to náročná výzva, pro kterou je nutné zvolit postupný přístup.

Příležitosti
Data vytvářejí základ pro budoucí inteligentní montážní linky a jsou klíčovou komponentou pro plánování a přeplánování. Při použití reálných dat bylo pozorováno podstatné zlepšení kvality a produktivity. Přední výrobce terénních vozidel dosáhl snížení počtu nesprávných utažení o 73 %, čímž se zvýšila úroveň produktů, které vyhověly napoprvé, na 98 %. Toho bylo dosaženo systematickým přístupem, kdy byly pravidelně určovány a řešeny tři nejproblémovější oblasti. Tento nový způsob práce s daty ukazuje skutečnou produktivitu a může být implementován krok za krokem k zachování kontroly.

Zvýšení produktivity pomocí konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž)
Produktivita souvisí se snížením počtu přepracování, minimalizací chyb a maximalizací výkonu. Problematiku produktivity nelze omezit na analýzu izolovaných oblastí. Je nutné zvážit mnohé perspektivy. Tajemství spočívá v práci s komplexním přístupem, který umožňuje optimalizovat celou rovnici produktivity.
Použití reálných dat ze všech komponent výroby to umožňuje. Za pomoci pracovních stanic a nástrojů lze porovnávat data z montážních linek týkající se výkonu, kvality, času a nákladů. Plánování a přeplánování jsou poté založena na skutečných faktech a umožňují dosáhnout opravdového zvýšení produktivity.

Klíčem k dosažení vyšší produktivity je software nové generace ToolNet 8 pro sběr a analýzu dat. Používá se k optimalizaci výrobního procesu. V kombinaci s řídicími jednotkami nástrojů, jako je PowerFocus, poskytuje plné řízení procesu montáže. Nabízí platformu pro zlepšení kvality a zvýšení produktivity.

Při dosahování vyšší úrovně produktivity mají zásadní roli operátoři. Pomocí řešení pro vedení operátorů obdrží operátor přímé pokyny zahrnující obrázky a text na obrazovce, které přispívají ke snížení počtu chyb. Zásluhou neustálého vedení může operátor pracovat efektivně bez plýtvání časem. Minimalizuje se potřeba zaškolení zaměstnanců, takže proces je rozšiřitelný a flexibilní.
Zavedení konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) zvýší vaši produktivitu s komplexní perspektivou při postupném přístupu.

Závěr
Koncept Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) je součástí vývoje směrem k vizi. Software ToolsNet představuje krok k úplné digitalizaci montážní linky a ke 4. průmyslové revoluci. Pomůže vám připravit se na další úroveň produktivity.

Vítejte v konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž)

Koncept Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) přispívá k tomu, aby se 4. průmyslová revoluce stala realitou. Realitou, v níž je snadné používat technologie, které rychle poskytují hodnotu.
KLIKNĚTE NÍŽE a přečtěte si další informace o konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) a 4. průmyslové revoluci.