Naše řešení
Kompresory
Solutions
Produkty
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Servis a díly
Maximalizujte účinnost
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Slévárny a kovovýroba
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Pneumatické motory
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Průmyslové nářadí a řešení
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky

Zvyšte vytížení nástrojů

Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) – 6 pilířů hodnot

Zvyšte vytížení nástrojů

Dodržování plánů a dodávek představuje klíčové faktory pro zachování úspěšného výrobního podnikání. Je zásadní zajistit návaznost probíhající výroby a ochranu před jejím neplánovaným zastavením. Musíte tak již mít vytvořeny procesy a odstraněna kritická místa z operací. Stále však existují příležitosti ke zvýšení vytížení nástrojů. Vzhledem k tomu, že náklady na prostoje bývají mimořádně vysoké, mají i zdánlivě malá zlepšení velký dopad.

Výzvy

Vzhledem ke zvyšující se složitosti produktů, menším sériím a vyšší frekvenci zakázek je nutné čelit výzvám, které se týkají vytížení nástrojů. Zpomalení nebo neočekávané zastavení výroby je nákladné. Přímé náklady jsou odhadovány na 3000 až 6000 EUR za minutu, ale často se jedná pouze o menší část nákladů. Skryté náklady se obtížněji předpovídají a jsou obvykle významnější. Kromě nákladů jde také o zaměření výroby. Dosažení spolehlivosti pomocí provozních výrobních procesů ušetří čas, který je možné věnovat dalšímu zdokonalování.

Příležitosti

Data z výroby umožňují rozpoznat rizika na montážních linkách a proaktivně se jimi zabývat dříve, než nastanou skutečné potíže. Na základě analýzy výroby provedené zákazníkem společnosti Atlas Copco byl vytvořen nový servisní program. Tento prediktivní program řízený daty dokázal snížit neplánované prostoje nástrojů o 75 %.

Zvyšte vytížení nástrojů pomocí konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž)

Ve společnosti Atlas Copco používáme komplexní přístup. Doba provozuschopnosti nespočívá pouze v robustnosti nástrojů, ale v celém procesu podporovaném konfigurací, softwarem a zaškolováním. Zatímco pokračujeme v práci na dalším zvýšení robustnosti nástrojů, hledáme také nové inovativní způsoby prodloužení doby provozuschopnosti. Shromažďujeme data z celé montážní linky, pracovních stanic a nástrojů. To nám umožňuje rozpoznávat nebezpečí zastavení výroby a dále optimalizovat montážní linku. Kromě toho konkrétní technologie, jako jsou analyzátor výroby, systém sledování a systém Pick-to-Light, pomáhají zabránit chybám a nutnosti přepracování a zkracují nevyužitou dobu v procesu.

Inteligentní služby
Software ToolsNet tvoří základ prediktivní inteligentní údržby. Inteligentní servis zajišťuje vysokou spolehlivost utahovacího systému, kterého je dosahováno pomocí analýzy dat. V nástrojích a pracovních stanicích je integrována analytika, která pomáhá předběžně rozpoznat potřebu údržby jednotlivých nástrojů na základě jejich přesného stavu.
Nástroje Atlas Copco jsou navrženy pro inteligentní servis, takže umožňují rychle a jednoduše provádět údržbu a opravy. Servisní organizace pracuje se stejným zaměřením, což jí umožňuje efektivně poskytovat odpovídající servisní údržbu. Provozní spolehlivost produktů a proaktivní přístup k servisní údržbě prodlužují dobu provozuschopnosti výroby.
Pokud dojde k zastavení výroby, lze základní příčinu rychle odhalit pomocí veškerých dostupných dat. Navíc analýza dat určí odpovídající opatření pro eliminaci nebezpečí výskytu dalších problémů.

Závěr
Dobu provozuschopnosti lze prodloužit použitím konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) s inteligentními službami řízenými daty, komplexního přístupu a robustních řešení, která eliminují prostoje.

Koncept Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) přispívá k tomu, aby se 4. průmyslová revoluce stala realitou. Realitou, v níž je snadné používat technologie, které rychle poskytují hodnotu.

KLIKNĚTE NÍŽE a přečtěte si další informace o konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) a 4. průmyslové revoluci.