Zvyšte provozuschopnost

Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) – 6 pilířů hodnot

Delší doba provozuschopnosti

Prodloužení doby provozuschopnosti
Dodržování plánů a dodávek představuje klíčové faktory pro zachování úspěšného výrobního podnikání. Je zásadní zajistit bezpečnost probíhající výroby a ochranu před jejím neplánovaným zastavením. Musíte tak již mít vytvořené procesy a odstraněna kritická místa z operací. Stále však existují příležitosti k prodloužení doby provozuschopnosti. Vzhledem k tomu, že náklady na prostoje bývají mimořádně vysoké, mají i zdánlivě malá zlepšení velký dopad.

Výzvy
Vzhledem ke zvyšující se složitosti produktů, menším sériím a vyšší frekvenci zakázek je nutné čelit výzvám, které se týkají prodloužení doby provozuschopnosti výroby. Zpomalení nebo neočekávané zastavení výroby je nákladné. Přímé náklady jsou odhadovány na 3000 až 6000 € za minutu, ale často se jedná pouze o menší část nákladů. Skryté náklady se obtížněji předpovídají a jsou obvykle významnější. Kromě nákladů jde také o zaměření výroby. Dosažení spolehlivosti pomocí robustních provozních výrobních procesů pomůže uvolnit čas, který je možné věnovat neustálému zdokonalování.

Příležitosti
Data z výroby umožňují rozpoznat rizika na montážních linkách a proaktivně se jimi zabývat dříve, než nastanou skutečné potíže. Na základě analýzy výroby provedené zákazníkem společnosti Atlas Copco byl vytvořen nový servisní program. Tento prediktivní program řízený daty dokázal snížit neplánované prostoje nástrojů o 75 %.

Prodloužení doby provozuschopnosti pomocí konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž)
Ve společnosti Atlas Copco používáme komplexní přístup. Doba provozuschopnosti nespočívá pouze v robustnosti nástrojů, ale v celém procesu podporovaném konfigurací, softwarem a zaškolováním. Zatímco pokračujeme v práci na dalším zvýšení robustnosti nástrojů, hledáme také nové inovativní způsoby prodloužení doby provozuschopnosti. Shromažďujeme data z celé montážní linky, pracovních stanic a nástrojů. To nám umožňuje rozpoznávat nebezpečí zastavení výroby a dále optimalizovat montážní linku. Kromě toho konkrétní technologie, jako jsou analyzátor výroby, systém sledování těles a systém Pick-to-Light, pomáhají zabránit chybám a nutnosti přepracování a zkracují nevyužitou dobu v procesu.

Inteligentní služby
Software ToolsNet tvoří základ prediktivní inteligentní údržby. Inteligentní služby zajišťují vysokou spolehlivost utahovacího systému, které je dosahováno pomocí analýzy dat. V nástrojích a pracovních stanicích je integrována analytika, která pomáhá předběžně rozpoznat potřebu údržby jednotlivých nástrojů na základě jejich přesného stavu.
Nástroje Atlas Copco jsou navrženy pro inteligentní služby, takže umožňují rychle a jednoduše provádět údržbu a opravy. Servisní organizace pracuje se stejným zaměřením, což jí umožňuje efektivně poskytovat odpovídající servisní údržbu. Provozní spolehlivost produktů a proaktivní přístup k servisní údržbě prodlužují dobu provozuschopnosti výroby.
Pokud dojde k zastavení výroby, lze základní příčinu rychle odhalit pomocí veškerých dostupných dat. Navíc analýza dat určí odpovídající opatření pro eliminaci nebezpečí výskytu dalších problémů.

Závěr
Dobu provozuschopnosti lze prodloužit použitím konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) s inteligentními službami řízenými daty, komplexního přístupu a robustních řešení, která eliminují prostoje.

Vítejte v konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž)
Koncept Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) přispívá k tomu, aby se 4. průmyslová revoluce stala realitou. Realitou, v níž je snadné používat technologie, které rychle poskytují hodnotu.
KLIKNĚTE NÍŽE a přečtěte si další informace o konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) a 4. průmyslové revoluci.

  • Smart Connected Assembly 5.9 MB, PDF
  • Smart Connected Assembly whitepaper 5 MB, PDF

Customer Story Bílá kniha Video Kapesní příručka