Bezpečnostní seznam pro práci s bruskami

Tento článek vás stručně provede zásadami bezpečné práce při použití brusek.
Chápeme důležitost bezpečného pracovního prostředí a víme, že školení je prvním krokem k bezpečnému používání jakéhokoli zařízení.
Broušení je třeba brát vážně, jinak by mohlo dojít k ohrožení našeho zdraví. Pracovní vybavení je potřeba využívat správným způsobem a k samotnému broušení se musí přistupovat s respektem. Pokud by člověk přehlížel bezpečnostní aspekty, mohly by se stát působící síly zdrojem nebezpečí. Obsluha musí být vždy extrémně obezřetná.

Zde je seznam toho, co by obsluha měla před zahájením práce vzít v úvahu:


✔ Zkontrolujte volnou rychlost nástroje, aby se nemohl otáčet rychleji, než je maximální počet otáček za minutu uvedený na kotouči.
✔ Při broušení s kotoučem používejte ochranný kryt kotouče. Používejte správný rozměr brusného kotouče, aby nebyla překročena jeho rychlost otáčení (ot./min).
✔ Zkontrolujte, zda brusný kotouč není prasklý či jinak poškozený.
✔ Zkontrolujte, zda jsou použity správné příruby, zda jsou správně připevněny a zda jsou hladké a beze stop po výstružnících nebo otřepech.
✔ Používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, ochrana sluchu, rukavice, helmy, masky atd.
✔ Proveďte test provozem v bezpečné uzavřené oblasti, například pod pracovním stolem.
✔ Zajistěte pravidelné provádění údržby nástrojů.
✔ Vždy konzultujte národní a mezinárodní normy a směrnice týkající se bezpečnosti.

Vždy mějte na paměti, že prevence je lepší než léčba. Pokud pečlivě přijmete preventivní opatření, můžete se při práci vyhnout nehodám.
Bruste bezpečně!
Přečtěte si více o broušení a bezpečnostních opatřeních zde.