Naše řešení
Kompresory
Solutions
Produkty
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Servis a díly
Maximalizujte účinnost
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Slévárny a kovovýroba
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Pneumatické motory
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Průmyslové nářadí a řešení
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky

Zavádění nových produktů

Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) – 6 pilířů hodnot

Zavádění nových produktů

Vytváření rychlejších a dokonalejších montážních linek
Vzhledem k vysoké poptávce trhu po nových produktech a silné konkurenci je vaše schopnost přizpůsobovat a měnit montážní linku zásadní pro udržení konkurenceschopnosti. Nové výrobní linky musí být v plném rozsahu připraveny a zprovozněny rychleji než kdykoli předtím, aniž by došlo ke ztrátě zaměření na kvalitu a náklady. Provozování montážní linky v dnešním zpracovatelském průmyslu není snadný úkol.

Výzvy

Provedení všech nezbytných změn trvá určitou dobu a vyžaduje určité prostředky. Je nutné přesunout nebo přidat výrobní zařízení a pracovní stanice do výrobní linky. Musíte rekvalifikovat zaměstnance a zajistit, aby byla během procesu udržována kvalita na nejvyšší úrovni. Mimo to musíte mít neustálou kontrolu a dodržovat výrobní cíle.
Potřebujete systém, který zajistí, že tyto změny bude možné provést spolehlivě a že si budete moci být vždy jisti správným přístupem hned napoprvé, abyste minimalizovali vyžadovaný čas a potřebné prostředky.

Příležitosti

Jsme na začátku čtvrté průmyslové revoluce. Zařízení a vybavení mohou sdílet a shromažďovat obrovská množství dat. Ale jak mohou schopnosti sběru a sdílení dat vašich zařízení skutečně snížit zátěž stále se měnící výrobní linky?
Naše studie zjistily, že zavedení konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) do montážní linky dokáže zajistit klíčové výsledky pro výrazně rychlejší a levnější zavádění nových produktů bez jakéhokoliv poklesu kvality. Jeden ze zákazníků snížil náklady na změnu o 57 procent. To vše při současném zajištění kvality a jejím dosažení hned napoprvé.

Zavádění nových produktů pomocí konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž)

Ideální montážní linka spojuje krátké doby přechodu s důkladným zajišťováním kvality a testováním. K tomu jsou vyžadovány informace a významnou roli hraje plánování. Základem shromažďování dat a plánování jsou čtyři komponenty, které společně tvoří výrobní systém:
• Údaje o montážní lince používané k optimalizaci celé linky
• Data pracovní stanice pro správu funkcí pracovní stanice a zajištění rozšiřitelnosti
• Konfigurace nástrojů zajišťující správné nakonfigurování nástrojů
• Informace pro operátora, které ho podporují při provádění úlohy
Logika virtuálních pracovních stanic umožňuje testovat, normovat a vyvažovat operace a procesy. Každá pracovní stanice je předem nakonfigurována s řídicí logikou, která podporuje rychlé a intuitivní změny a úpravy. Místo přerozdělení nebo zprovoznění nového hardwaru vyžaduje pouze načtení nové konfigurace do pracovní stanice.
Koncept Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) vede operátora při práci, snižuje potřebu zaškolení a zajišťuje rychlé zavedení nových produktů s důrazem na kvalitu a potřeby firmy.
Závěr
K zachování konkurenceschopnosti jsou vyžadovány neustálé změny ve výrobě. Nyní více než kdykoliv dříve. Výrobní linky pro nové, vysoce kvalitní produkty je nutné zavádět rychle a s minimálními náklady. Pomocí konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) můžete dosáhnout všech těchto cílů, a maximalizovat tak efektivnost nákladů, kvalitu a rychlost.
Vítejte v konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž)!

Koncept Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) přispívá k tomu, aby se 4. průmyslová revoluce stala realitou. Realitou, v níž je snadné používat technologie, které rychle poskytují hodnotu.

KLIKNĚTE SEM a přečtěte si další informace o konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) a 4. průmyslové revoluci.