Snížení počtu závad

Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) – 6 pilířů hodnot

Snížení počtu závad

Přímé náklady na problémy s kvalitou produktů jsou značné. Řešení problémů spojených s kvalitou přináší rovněž významné skryté náklady. Navíc dlouhodobý dopad na opětovné získání dobrého jména vaší značky a ztracené příjmy jsou obrovské. Zachování kvality bude vždy zásadní součástí budování montážních linek. Kromě toho musíte být rychlejší a přizpůsobivější, abyste mohli vyrábět menší série a současně jste zvládli složitější produkty.

Výzvy

Zvýšená složitost produktů společně s menšími sériemi a vyšší frekvencí zakázek přináší výzvy v podobě zajištění kvality výroby. Výrobní systém musí zajistit, aby žádný produkt neopustil váš závod, aniž by splnil stanovené požadavky na kvalitu. Náklady na testování, ověřování a přepracování jsou často významné. Je proto nutné minimalizovat činnosti přepracování při výrobě vybudováním kvalitní, a přesto flexibilní výroby. Ale tu je obtížné vytvořit, a ještě složitější udržovat.

Příležitosti

Při každém vývoji, instalaci a diskuzích, které vedeme ve společnosti Atlas Copco, má kvalita tu nejvyšší prioritu. Neustále hledáme nové způsoby snižování nákladů na kvalitu nasazováním nových technologií.
Jeden z našich zákazníků snížil podíl přepracování o 15 % použitím řešení Pick-to-Light od společnosti Atlas Copco. Účelem řešení je zabezpečit, aby operátoři vždy vybrali správné součásti. Tím se tento zákazník vyvaruje vadných sérií produktů.
Koncept Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) je vytvořen tak, aby umožňoval správu kvality podporující 4. průmyslovou revoluci.

Snížení počtu závad pomocí konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž)

Závady mohou být způsobeny nedostatky v konstrukci, konstrukčním procesem, nástroji, operátorem, díly, špatným zaškolením a několika dalšími důvody. K úspěšné správě problémů s kvalitou je nutné rychle a přesně určit základní příčinu, která se může vyskytovat kdekoliv v systému. Analýzou můžete snížit a dokonce odstranit náklady na kvalitu při výrobě. K pochopení základní příčiny je vyžadována systémová perspektiva. A přesně to nabízí koncept Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž). Všechny komponenty ve výrobě jsou integrovány do jednoho systému. Montážní linky, pracovní stanice, nástroje a operátoři tvoří systém. A vaší úlohou je jednoduše identifikovat základní příčinu, kritická místa a rizika týkající se kvality.
Řešení Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) nabízí širokou řadu technologií, které umožňují identifikovat závady a omezit jejich výskyt.
• Nástroje pro správu konfigurací umožňují opětovně používat konfigurace pro zajištění kvality.
• Virtuální pracovní stanice zajišťuje zabezpečené normování kvality bez nového hardwaru.
• Software pro vedení operátorů poskytuje přímou zpětnou vazbu a podporuje operátory v nových procesech.
• K inteligentní správě kvality se používají produkty, jako jsou Pick-to-Light a TrueAngle.
Koncept Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž), který přináší hodnotu na mnoha různých úrovních, umožňuje analyzovat proces, abyste zjistili základní příčinu.

Závěr
Řešení Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) nejenže snižuje nebezpečí výskytu závad během výroby, ale také zajišťuje průběžné zachování kvality. Umožňuje rovněž rychleji identifikovat základní příčiny problémů.

Vítejte v konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž)
Koncept Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) přispívá k tomu, aby se 4. průmyslová revoluce stala realitou. Realitou, v níž je snadné používat technologie, které rychle poskytují hodnotu.

KLIKNĚTE NÍŽE a přečtěte si další informace o konceptu Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž) a 4. průmyslové revoluci.

  • Smart Connected Assembly 5.9 MB, PDF
  • Smart Connected Assembly - from vision to reality 1.2 MB, PDF

Customer Story Bílá kniha Video Kapesní příručka