Zajištění kvality

Komplexní systém zajištění kvality pro splnění požadavků na naměřené hodnoty utahovacího momentu, úhlů a impulzů

Kontaktujte nás zde

Škálovatelná kontrola chyb pro ruční utahování

Od pouhého kliknutí po plnou sledovatelnost utahovacího momentu a úhlu

Pokročilá kontrola nářadí

Vysoce přesná kontrola nářadí vhodná pro veškeré aplikace a podmínky při testování

Flexibilní kontrola spojů

Utahovací moment na spoji ponechaný z výroby je automaticky zjištěn v reálném čase