Naše řešení
Kompresory
Solutions
Produkty
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Servis a díly
Maximalizujte účinnost
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Pneumatické motory
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Servis
Průmyslové nářadí a řešení
Servisní řešení Atlas Copco
Servis
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
SCA dispensing solutions, Roofing, BIW, Body Shop, Bead application

Aplikace pro konstrukci střech v karosárnách

Více informací o našich aplikacích pro konstrukci střech surových karoserií

Kontaktujte našeho specialistu

Výzvy při výrobě střech:

Střešní konstrukce moderních motorových vozidel musí mít uhlazený vzhled a zajišťovat snížení hlučnosti. Mohou být vyrobeny z různých materiálů, například hliníku, oceli, plastu nebo uhlíkových vláken. A těmto všem materiálům je nutné věnovat zvláštní pozornost. Pokročilé znalosti spojovacího procesu společnosti Atlas Copco mohou podpořit vaše výrobní postupy.

Odolnost proti chvění

Střešní panely jsou velké a musí být podepřeny a tlumeny, aby se snížila hlučnost při provozu vozidla. Běžným řešením je použití horkého butylu nebo lepidla na bázi pryže mezi vnitřním pláštěm a vnějším panelem.

Aplikace housenky lepidla

 Aplikace housenky pro odolnost vůči chvění

Aplikace housenky pro odolnost vůči chvění

Většina výrobců automobilů tradičně používá aplikaci standardní housenky nejen pro hybridní spojování, ale také pro aplikace proti chvění. Spojením vnitřních a vnějších dílů pomocí elastického materiálu se výrazně sníží náchylnost vůči vibracím. Aplikace housenky se také snáze provádí a je rychlejším a spolehlivějším způsobem, jak mohou výrobci automobilů dosáhnout kýženého efektu.

Lemové spojování

Lemový spoj je mechanický spoj používaný při spojování vnitřních a vnějších panelů, například dveří, krytů, kapot či zadních výklopných dveří. Lemové švy jsou také důležité pro montáž střešních oken. Aby se zvýšila odolnost vůči nárazu a eliminovala koroze, mezera mezi spojovanými panely musí být přesně vyplněna lepidlem s vysokou pevností.

Vířivá aplikace

Vířivá aplikace pro lemové spojování

Vířivá aplikace pro lemové spojování

Vířivá aplikace je metodou, která zlepšuje výrobní kvalitu při lemovém spojování. Této technologii je věnována čím dál větší pozornost v tomto průmyslovém odvětví, protože nabízí skvělou distribuci materiálu a spolehlivější procesní okno. Vířivá technologie umožňuje aplikaci ze vzdálenosti až 50 mm, a tudíž nabízí vysokou flexibilitu v rámci procesu. Naše jednotka SCA E-Swirl 2 AdX BIW je ideální pro přesně takové aplikace. Tento aplikátor dokáže vytvářet housenky, ale také aplikovat stažené spirály vhodné pro složité geometrie automobilů.

Aplikace housenky lepidla

SCA BIW bead application

Aplikace housenky pro lemové spojování

Aplikace nepřerušované housenky je zavedeným standardním způsobem pro většinu výrobců automobilů. Tato aplikace je rychlá a spolehlivá. Někdy však může být dosti obtížná, například v případě dílů se složitou geometrií. Naši odborníci vám rádi pomohou nalézt správný typ aplikace přizpůsobený vašim potřebám.


Získejte více informací o lemovém spojování:

Další aplikace pro karosárny:

Získejte více informací o našich výrobcích a službách: