Our Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Ozdobné prvky

Řešení pro konečnou montáž ozdobných prvků

Při konečné montáži se do automobilu často přidává mnoho malých dílů vyrobených z plastu nebo hliníku pro zlepšení aerodynamiky a vzhledu

Kontaktujte našeho specialistu

Výzvy při montáži ozdobných prvků:

Mezi typické ozdobné prvky, které je nutné připevnit pomocí lepidla, patří spoilery, nárazníky, čela, zadní výklopné dveře a antény. Výzvou při práci s ozdobnými prvky je často velmi tenký plast, který musí být přesto pevně namontován, aby odolal veškerým vibracím a nepříjemnostem při provozu vozidla.

Aplikace pro ozdobné prvky

Montáž antény na karoserii vozidla

Při připevňování ozdobných prvků ke karoserii vozidla je výzvou vytvořit spolehlivé, ale neviditelné spoje. Tenké plastové díly jsou velmi citlivé na teplotu a snadno se deformují. Je také nezbytné zabránit jakémukoli prosvítání housenky. Odborníci z produktové řady SCA společnosti Atlas Copco mají znalosti, které vám pomohou vyřešit tento problém. Naše dynamické míchací zařízení může poskytnout perfektní kvalitu míchání pro dvousložková lepidla. Díky tomu můžete snížit spotřebu materiálů a současně zvýšit rychlost a procesní bezpečnost spoje.

Pravidelná housenka při konečné montáži

Kvůli nemožnosti využít mechanizmus fyzikálního vytvrzení se často volí dvousložková lepidla. Při práci s dvousložkovým lepidlem je nezbytností kontrolovaný tok materiálu, aby se zabránilo nechtěnému vytvrzení.


Naše produktová řada SCA nabízí flexibilní dávkovací systém, který umožňuje kontrolu nad tokem materiálu každé složky jednotlivě a řeší tento problém. Další výzvou při práci s dvousložkovými materiály je udržování jejich konstantní teploty. Pokud by se materiál příliš zahřál, lepidlo by ztvrdlo příliš rychle. To by narušilo celý cyklus a vznikly by prostoje. Naše hybridní Peltierova technologie a vodou chlazené hadice zaručují našim zákazníkům konzistentní kvalitu i ve velmi teplém prostředí. Poskytujeme nejlepší služby – ať jste kdekoli.

Více aplikací pro konečnou montáž: