Our Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení

Těsnění vnitřních svarů v lakovnách

Získejte více informací o inovativním řešení pro těsnění vnitřních svarů v lakovnách

Kontaktujte našeho specialistu

Výzvy při těsnění vnitřních svarů

Při těsnění vnitřních svarů je největší výzvou přístupnost. Aplikační oblasti musí být obvykle dosaženo přes otvory oken. Současně musí být rychlost robota přiměřeně vysoká pro udržení krátkých cyklů. Aby bylo možné uspokojit tyto požadavky, nabízí produktová řada SCA od společnosti Atlas Copco různá řešení těsnění s vysokým stupněm flexibility a spolehlivosti procesu.

Plochý proud

Aplikace plochého proudu

Aplikace plochého proudu

Aplikace plochého proudu lepidla je perfektní pro těsnění vnitřních svarů. Tato aplikace dokáže zpracovat PVC s vysokými průtoky materiálu při krátkých cyklech. Rovnoměrná distribuce materiálu a obrys aplikace zajišťují vysokou kvalitu a eliminují náročné opravy. S širokou škálou dostupných trysek lze těsnění plochým proudem přizpůsobit pro vysoký stupeň flexibility.


E-Swirl

Aplikace E-Swirl pro těsnění svarů v lakovnách

Aplikace E-Swirl

Charakteristický profil housenky aplikací E-Swirl významně zlepšuje spolehlivost procesu. Technologie E-Swirl se používá v otočném symetrickém vzoru, který zajišťuje rovnoměrnou distribuci materiálu s ostrými obrysy. Tato aplikace dokáže zcela demonstrovat své výhody při využití v malých poloměrech a na obtížně přístupných místech. Díky technologii E-Swirl mohou výrobci s vysokou přesností pracovat i s díly se složitou geometrií.


Další aplikace pro lakovny: