Naše řešení
Kompresory
Solutions
Produkty
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Servis a díly
Maximalizujte účinnost
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Pneumatické motory
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Servis
Průmyslové nářadí a řešení
Servisní řešení Atlas Copco
Servis
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco

Těsnění vnitřních svarů v lakovnách

Získejte více informací o inovativním řešení pro těsnění vnitřních svarů v lakovnách

Kontaktujte našeho specialistu

Výzvy při těsnění vnitřních svarů

Při těsnění vnitřních svarů je největší výzvou přístupnost. Aplikační oblasti musí být obvykle dosaženo přes otvory oken. Současně musí být rychlost robota přiměřeně vysoká pro udržení krátkých cyklů. Aby bylo možné uspokojit tyto požadavky, nabízí produktová řada SCA od společnosti Atlas Copco různá řešení těsnění s vysokým stupněm flexibility a spolehlivosti procesu.

Plochý proud

Aplikace plochého proudu

Aplikace plochého proudu

Aplikace plochého proudu lepidla je perfektní pro těsnění vnitřních svarů. Tato aplikace dokáže zpracovat PVC s vysokými průtoky materiálu při krátkých cyklech. Rovnoměrná distribuce materiálu a obrys aplikace zajišťují vysokou kvalitu a eliminují náročné opravy. S širokou škálou dostupných trysek lze těsnění plochým proudem přizpůsobit pro vysoký stupeň flexibility.


E-Swirl

Aplikace E-Swirl pro těsnění svarů v lakovnách

Aplikace E-Swirl

Charakteristický profil housenky aplikací E-Swirl významně zlepšuje spolehlivost procesu. Technologie E-Swirl se používá v otočném symetrickém vzoru, který zajišťuje rovnoměrnou distribuci materiálu s ostrými obrysy. Tato aplikace dokáže zcela demonstrovat své výhody při využití v malých poloměrech a na obtížně přístupných místech. Díky technologii E-Swirl mohou výrobci s vysokou přesností pracovat i s díly se složitou geometrií.


Další aplikace pro lakovny: