Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Montážní nástroje a řešení
Produkty
Montážní nástroje a řešení
Montážní nástroje a řešení
Montážní nástroje a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Řešení pro utahování velkých šroubů
Produkty
Řešení pro utahování velkých šroubů
Řešení pro utahování velkých šroubů
Řešení pro utahování velkých šroubů
Servis
Průmyslové nářadí a řešení
Servisní řešení Atlas Copco
Servis
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Lehká stavební a demoliční technika
Produkty
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Náhradní díly a servisní služby
Naše stroje
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Atlas Copco Rental
Řešení
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Řešení
Produkty
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Kompresory

Těsnění vnitřních svarů v lakovnách

Získejte více informací o inovativním řešení pro těsnění vnitřních svarů v lakovnách

Kontaktujte našeho specialistu

Výzvy při těsnění vnitřních svarů

Při těsnění vnitřních svarů je největší výzvou přístupnost. Aplikační oblasti musí být obvykle dosaženo přes otvory oken. Současně musí být rychlost robota přiměřeně vysoká pro udržení krátkých cyklů. Aby bylo možné uspokojit tyto požadavky, nabízí produktová řada SCA od společnosti Atlas Copco různá řešení těsnění s vysokým stupněm flexibility a spolehlivosti procesu.

Plochý proud

Aplikace plochého proudu

Aplikace plochého proudu

Aplikace plochého proudu lepidla je perfektní pro těsnění vnitřních svarů. Tato aplikace dokáže zpracovat PVC s vysokými průtoky materiálu při krátkých cyklech. Rovnoměrná distribuce materiálu a obrys aplikace zajišťují vysokou kvalitu a eliminují náročné opravy. S širokou škálou dostupných trysek lze těsnění plochým proudem přizpůsobit pro vysoký stupeň flexibility.


E-Swirl

Aplikace E-Swirl pro těsnění svarů v lakovnách

Aplikace E-Swirl

Charakteristický profil housenky aplikací E-Swirl významně zlepšuje spolehlivost procesu. Technologie E-Swirl se používá v otočném symetrickém vzoru, který zajišťuje rovnoměrnou distribuci materiálu s ostrými obrysy. Tato aplikace dokáže zcela demonstrovat své výhody při využití v malých poloměrech a na obtížně přístupných místech. Díky technologii E-Swirl mohou výrobci s vysokou přesností pracovat i s díly se složitou geometrií.


Další aplikace pro lakovny: