Our Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení

Aplikace materiálu pro vyplňování mezer

Získejte více informací o našich řešeních dávkování materiálu pro vyplňování mezer pro montáž akumulátorů

Kontaktujte našeho specialistu

Výzvy při aplikaci materiálu pro vyplňování mezer:

Nezbytnou součástí výroby akumulátorů je řízení teploty. Vysokonapěťové články akumulátoru musí pro zachování výkonu a prevenci přehřátí pracovat ve stanoveném teplotním rozsahu. Z tohoto důvodu se aplikuje tepelně vodivá pasta. Pro zaručení tepelné vodivosti však má zásadní význam výsledek bez bublin. To je problém, protože kapalný materiál pro vyplňování mezer se aplikuje ve velkých objemech. Navíc je materiál rovněž vysoce abrazivní a může způsobit rychlé opotřebení zařízení.

Naše řešení aplikace materiálu pro vyplňování mezer:

Produktová řada SCA od společnosti Atlas Copco nabízí technologii přesného dávkování a součásti systému jsou navržené pro zvládání vysokých objemů abrazivních materiálů při vysoké úrovni produktivity. Zajišťujeme, že je materiál aplikován s vysokou přesností a optimalizovaným vzorem, což eliminuje vytváření vzduchových kapes. Vizuálním 3D skenováním desky akumulátoru můžeme určit přesné množství potřebného materiálu. Tím se šetří nákladný materiál. Jsme schopni detekovat chyby při dávkování v rámci šířky, polohy a spojitosti housenky lepidla bez prodloužení cyklu pomocí integrovaných systémů monitorování kvality. To napomáhá snížit vaše náklady na dosažení požadované kvality.

Výhody:

Výsledek bez bublin

Zajištění plného kontaktu a vodivosti pomocí přesné technologie dávkování

Doba provozuschopnosti

Zvládnutí vysokých průtoků a objemů pomocí vysoce odolných součástí

Integrovaná kontrola kvality

Okamžitá detekce chyb při dávkování a snížení vašich nákladů na dosažení požadované kvality

Další informace o našich výrobcích a službách:

Více spojovacích řešení pro elektromobilitu: