Our Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení

Dávkovací systém pro konstrukci hnacích ústrojí

Produktová řada SCA nabízí kompletní automatizované aplikační systémy pro dávkovací procesy při výrobě hnacích ústrojí a akumulátorů

Obraťte se na nás a nakonfigurujte si své přizpůsobené řešení

Typické uspořádání systému pro aplikaci dvousložkového materiálu pro vyplňování mezer při výrobě akumulátorů

Součásti systému

Řízení systému

Řídicí systém SYS 6000

Řídicí systém SYS 6000

V náročných výrobních prostředích, kde musí systémy pro lepení pracovat celý den, potřebují zákazníci vysoce kvalitní systémy, které se snadno používají. Jednotku SYS 6000 na bázi mikrořadiče z naší produktové řady SCA lze používat s běžnými provozními sběrnicovými systémy. Jednotka se snadno používá, protože ji lze ovládat nejen prostřednictvím mobilního nebo dálkového panelu, ale také přes webové rozhraní přístupné pomocí prohlížeče. Řízení systému současně nabízí i řadu funkcí pro zlepšení doby provozuschopnosti, zvýšení kvality a snížení požadavků na údržbu. • Sledování doby použitelnosti
 • Flexibilní nastavení časů čištění a objemů
 • Flexibilní nastavení směšovacího poměru u dvousložkových aplikací

Dávkovací systém

Dávkovač ADKE 6000

Elektricky napájený dávkovač: řada ADKE 6000

U aplikací, jako je vyplňování mezer při montáži akumulátorů, produktová řada SCA nabízí přístroje pro měření dávky s velkým průřezem pro velké objemy. Odolná konstrukce pro dlouhý životní cyklus, zjednodušená instalace a údržba a přesné řízení s přesností ± 1 % představují jen některé z mnoha výhod tohoto produktu. Řada měřicích přístrojů ADKE 6000 dodávaná v různých verzích podporuje rozmanitost aplikačních požadavků, například jednosložkové či dvousložkové materiály, jednoduchou nebo dvojitou konfiguraci a rovněž dodávku studeného nebo ohřátého materiálu. • Velikosti: 10, 20, 80, 160, 400, 700, 2100 cm³
 • Max. tlak: až 300 bar
 • Max. průtok materiálu: až 88 cm³/s

Směšovací ventil

Směšovací ventil pro dvousložkové aplikace

Směšovací ventil pro dvousložkové aplikace

Dvousložkové materiály, typicky používané pro jejich rychlé vytvrzení, vyžadují speciální měřicí, směšovací a dávkovací systémy. Řada SCA poskytuje plně automatizované dvousložkové dávkovací řešení. Aby bylo možné dosáhnout nejvyšší kvality směšování, naše směšovací ventily splňují speciální požadavky: • Vhodné pro všechna běžná statická míchací zařízení
 • Přesná kontrola doby přepnutí a polohy ventilu
 • Karbidová sedla ventilů 
 • Materiály jsou přiváděny do vstupu míchacího zařízení samostatně

Přívod materiálu

Zařízení pro přívod materiálu SCA

Dvojité sudové čerpadlo

Spolehlivé a robustní zařízení pro přívod materiálu zvyšuje provozuschopnost výroby a snižuje náklady na údržbu. Všechna čerpadla SCA jsou navržena pro dlouhou provozní životnost a minimální zatížení na lepidla a těsnicí hmoty, které čerpají. K dispozici jsou jednoduchá i dvojitá sudová čerpadla. Dvojité sudové verze umožňují pohodlnou výměnu sudů s materiálem bez přerušení výroby. Řídicí jednotka čerpadla SCA umožňuje použití lepidel a těsnicích materiálů s vysokou viskozitou a jednosložkového či dvousložkového spojovacího systému.

Objemové čerpadlo UP 1200

Objemové čerpadlo UP 1200 pro velké objemy


 • Dodávka materiálu na dvojzdvih: 165, 301, 1200 cm³
 • Objemy sudů: 20, 30, 50, 200 l
 • K dispozici nevyhřívané a plně vyhřívané systémy

Hadice na materiál

Hadice na materiál SCA

Hadice na materiál

Produktová řada SCA nabízí vysoce kvalitní hadice na materiál s neprostupnými vnitřními povlaky, které jsou odolné vůči tlaku až 400 bar. Vyhřívané verze zajišťují vynikající teplotní konzistenci materiálu. • Textilní verze pro flexibilní manuální aplikace
 • Spirálové verze pro flexibilní robotické instalace
 • Polyamidové verze pro robustní a snadnou instalaci v robotech

Možnosti systému

Systém vidění QUISS pro sledování kvality

Systém vidění QUISS pro aplikaci materiálu pro vyplňování mezer

Systém vidění QUISS pro aplikaci materiálu pro vyplňování mezer

Procesy spojování hnacích ústrojí a akumulátorů patří mezi bezpečnostně kritické aplikace. Společnost Atlas Copco nabízí integrovaný vizuální systém řízení kvality, který detekuje chyby v šířce, spojitosti a poloze housenky lepidla během aplikace. • Nižší náklady na dosažení požadované kvality: Systém vidění QUISS je integrován do aplikační hlavy, kde okamžitě detekuje problémy s kvalitou. Tím se minimalizují opravy a výrobní odpad. 
 • Vysoké úrovně produktivity: Integrovaný monitorovací systém nevyžaduje další dobu cyklu. Vysoká frekvence zpracování snímků umožňuje nejvyšší rychlosti robota. S funkcí automatické opravy housenky lze problémy řešit okamžitě po jejich výskytu. 
 • Snadné použití: Funkce učení podporují obsluhu stroje a zkracují dobu spouštění. Systém vidění QUISS se snadno používá díky konfigurovatelným parametrům naprogramovaným intuitivním způsobem.