Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Montážní nástroje a řešení
Produkty
Montážní nástroje a řešení
Montážní nástroje a řešení
Montážní nástroje a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Řešení pro utahování velkých šroubů
Produkty
Řešení pro utahování velkých šroubů
Řešení pro utahování velkých šroubů
Řešení pro utahování velkých šroubů
Řešení pro utahování velkých šroubů
Servis
Průmyslové nářadí a řešení
Servisní řešení Atlas Copco
Servis
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Lehká stavební a demoliční technika
Produkty
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Náhradní díly a servisní služby
Naše stroje
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Atlas Copco Rental
Řešení
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Řešení
Produkty
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Kompresory

Chytrá tovární řešení pro automobilový průmysl

Automobilový průmysl v současnosti stojí v popředí vývoje konceptů a procesů výroby a montáže. Tento vývoj ženou kupředu jako snahu o vyrovnání se konkurenci požadavky na ochranu životního prostředí a s nimi související zavedení alternativních pohonů a také ostrá konkurence na trhu, způsobená nárůstem počtů modelů a jejich variant. Tyto dva trendy vyžadují zvýšenou flexibilitu ve výrobě, díky čemuž se přední výrobci automobilů rychle přibližují k vizi hromadné smíšené výroby. Výroba více modelů vozidel nebo dokonce kombinace automobilů a motocyklů v jednom montážním závodě je novou normou.

Chcete-li získat další informace, kontaktujte nás!

Flexibilita montážní linky

Flexibilní výrobní systémy jsou stále populárnější a lze je rozdělit do dvou oblastí: flexibilita strojů a flexibilita pracovních postupů. Flexibilita strojů se vztahuje k možnosti použití několika strojů pro stejné operace a schopnosti systému přizpůsobit se co do objemu výroby a možností použití. Flexibilita pracovních postupů se týká schopnosti systému přizpůsobit se novým produktům a pořadí, v jakém se produkty montují.

Koboty

V kontextu inteligentní výroby dokáží kognitivní roboty vnímat nejednoznačnost informací, změnit plánování a upravit výrobní chování tak, aby si nezávisle poradily se složitým problémem ve výrobě. Použití distribuovaných algoritmů k rekonfiguraci samorekonfigurovatelných robotů výrazně zjednoduší složitost jejich konfiguraci. Koboty dokáží pracovat samostatně a zvládat měnící se plánování chytré továrny s propojenými montážními linkami.

Kvalita

Výsledkem 4. průmyslové revoluce je zvýšená kvalita produktů v několika oblastech, jako jsou: lepší možnosti přizpůsobení, vyšší míra interakce se zákazníky, návrh hodnot na základě dat a přechod z nabídky produktů na nabídku služeb.

Chytrá továrna budoucnosti

Automobilový průmysl v současnosti stojí v popředí vývoje konceptů a procesů výroby a montáže. Tento vývoj ženou kupředu jako snahu o vyrovnání se konkurenci požadavky na ochranu životního prostředí a s nimi související zavedení alternativních pohonů a také ostrá konkurence na trhu, způsobená nárůstem počtů modelů a jejich variant. Tyto dva trendy vyžadují zvýšenou flexibilitu ve výrobě, díky čemuž se přední výrobci automobilů rychle přibližují k vizi hromadné smíšené výroby. Výroba více modelů vozidel nebo dokonce kombinace automobilů a motocyklů v jednom montážním závodě je novou normou.

Montážní závody se přibližují vizi hromadné smíšené výroby díky novým konceptům, u nichž jsou tradiční pohyblivé montážní linky nahrazované novými řešeními založenými na automaticky řízených vozidlech (AGV), která ve výrobních halách umožňují současný průběh několika flexibilních pracovních toků. U montáže se nastaví hlavní pracovní tok a několik cest nebo speciálních smyček pro různé modely a verze vozidel. To také vyžaduje nové koncepty řízení toku materiálu a zřízení stanic s nástroji a řídicím softwarem.

Budoucnost automobilového průmyslu se mění a nikdo nedokáže říci, kde se vývoj zastaví. Budou vznikat nová řešení a standardy. Společnost Atlas Copco společně se svými zákazníky k vývoji aktivně přispívá a je spolehlivým partnerem na cestě za inovacemi.

Máme know-how a znalosti nutné k vytvoření propojeného ekosystému

Společnost Atlas Copco poskytuje propojené produkty již více než deset let. Po mnoho let jsme sbírali znalosti z oblasti propojených montážních procesů a máme bohaté zkušenosti s navrhováním propojených ekosystémů. V současnosti jsme jedničkou na trhu v oblasti propojených nástrojů a máme největší servisní organizaci ze všech dodavatelů nástrojů. To nás staví do jedinečné pozice, kdy můžeme údaje nejen shromažďovat, ale také je analyzovat. Poté díky svým odborným znalostem z oblasti montáže a utahování můžeme zákazníkům poskytnout specifická doporučení ke zlepšení propojeného montážního procesu nebo doporučit údržbu založenou na normativní analýze. Naše ověřená řešení jsou nyní také integrována horizontálně a bezproblémově sdílejí data se všemi aplikacemi podporujícími životní cyklus montáže, od aplikací podporujících výzkum a vývoj přes výrobu až po aplikace využívané u služeb a analýzy.

Integrovaný okruh zahrnuje portfolio nástrojů, systémů a služeb pro chytrou propojenou montáž, jako jsou:

– programování nástrojů,
– obsluha nástrojů,
– systém řízení procesu
– systémy podpory a vedení obsluhy,
– řízení kvality,
– servisní systémy a systémy údržby,
– shromažďování a analýza dat,
– služby řízené daty.