Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Kroky pro zlepšení ziskovosti

Zvýšení flexibility výrobní linky

Stávající linky na výrobu nákladních vozidel mohou být rekonstruovány na flexibilnější proces přechodem na elektrické nástroje se snímači. Nejlepší volbou je použití sledovatelných nástrojů, které podporují více nastavení. Jeden sledovatelný elektrický nástroj může nahradit několik pneumatických nástrojů a méně pokročilých elektrických nástrojů a snížit náklady na servis a současně přispět ke štíhlejší výrobě.
Připravte výrobní linku na kratší doby taktů, aby bylo možné zvládnout nárůst poptávky v budoucnosti. Přechod na elektrické nástroje je způsobem optimalizace výroby, jelikož tyto nástroje umožňují zkrácení doby výroby na minimum.

Výhody elektrických nástrojů

   
Štíhlejší nástrojové vybavení Jeden elektrický nástroj nahrazuje několik pneumatických nástrojů.
Zajištění kvality při výrobě Elektrické nástroje vybavené snímači jsou přesnější, poskytují sledovatelné údaje do datových úložišť a jsou připravené na 4. průmyslovou revoluci.
Zlepšení kvality nákladních vozidel – důsledky pro poprodejní služby Budování vyšší kvality od začátku zlepší kvalitu pro zákazníky a sníží náklady na reklamace.
Zlepšení ergonomie Méně hadic nebo kabelů snižuje nebezpečí klopýtnutí. Elektrické nástroje jsou tišší a mají minimální vibrace. Sníží se koncentrace oleje s pozitivním dopadem na plíce obsluhy a vyráběná vozidla. Klikací klíče je možné zcela odstranit.
Snížení nákladů na energii Náklady na energii se sníží na minimum a podstatně se zlepší ekologická stopa.
Produktivita Mnoho rázových nástrojů se používá na měkké spoje, kdy je nástroj ponechán příliš dlouho pulzující – elektrické nástroje často provádí utahování rychleji, i když mají pomalejší utahovací otáčky. Využití klikacích klíčů spolu s rázovými klíči je časově náročná činnost ve dvou krocích, která může být eliminována.
Přesnost utahování Často lze pozorovat, že se klikací klíče nepohybují, když obsluha kontroluje utažení. V takových případech mohou být šrouby zničeny a výsledkem je nedosažení správné svěrné síly montovaných dílů. To často způsobuje problémy s kvalitou, jako je povolení spojů.

Zajištění kvality – budování kvality od začátku

Elektrické nástroje kombinované s chytrými řešeními vedou uživatele procesem montáže konkrétních vozidel a podporují obsluhu při výběru správného nástroje pro danou aplikaci. Elektrické nástroje se snímači ukládají sledovatelné výsledky do datového úložiště.

Pokud nelze chyby odstranit přímo ve stanici, opravné stanice mohou
automaticky poskytnout informace o opravách, které upozorňují obsluhu, jaký nástroj by měla použít pro kterou aplikaci. Na výstupní kontrole kvality na konci každé linky lze nákladní vozidlo náhodně zkontrolovat nebo je možné kontrolovat všechny kritické díly v měnících se cyklech. Monitory s propojenými nástroji podporují obsluhu při výstupní kontrole kvality pomocí správných postupů pro testování kvality.

Údaje o kvalitě jsou klíčem ke 4. průmyslové revoluci

K dispozici jsou moderní systémy zajištění kvality, které podporují kompletní proces výroby nákladních automobilů při definování cyklických postupů testování výrobního zařízení v souvislosti s normami, jako například VDI/VDE 2645-2, ISO 5393, ISO 6789 atd.

Současné systémy pro zajištění kvality generují zprávy podle norem a standardů požadovaných vedením závodu za účelem optimalizace výrobních procesů. Údaje je nutné uchovávat pro sledovatelnost a pro vyrovnání nastavení výrobních zařízení. Data jsou analyzována na základě spojení výrobních zařízení s chytrými softwarovými řešeními řízenými daty, která poskytují zprávy o stavu nebo návrhy na zlepšení výrobního procesu. Při dnešní výrobě nákladních vozidel jsou data o kvalitě klíčem k posunu kupředu směrem k výrobnímu prostředí 4. průmyslové revoluce.

Vytvořte štíhlé pracovní prostředí

Produktivitu lze zvýšit aplikací štíhlých principů konstrukce nákladních vozidel. To zahrnuje redukci výrobních zařízení požadovaných k výrobě široké škály variant vozidel na minimum.

Štíhlé nástrojové vybavení: Jeden elektrický nástroj může často nahradit několik pneumatických nástrojů použitím různých nastavení utahovacího momentu. Mnoho elektrických nástrojů se snímači je dostupných v bezdrátových akumulátorových verzích eliminujících vzduchové hadice a s tím spojené nebezpečí klopýtnutí či potřebu manipulace s kabely. Tímto lze při konstrukci nákladních vozidel snížit náklady na instalaci ve stanicích, poskytnout čistší a uspořádanější pracoviště a obsluha bude mít lepší přehled s menším zatížením.

Štíhlá logistika: Obsluha nemusí absolvovat dlouhé vzdálenosti kvůli vyzvednutí nástrojů
ani chodit pro díly pro proces montáže vozidla. Díly by měly být dodány do stanice,
kde jsou montovány na vozidlo, a tím pádem být ve snadném dosahu obsluhy v době,
kdy jsou zapotřebí. Mnoho konzultačních firem, včetně společnosti Atlas Copco,
provádí audity závodů, které ukazují, jak učinit výrobní operace štíhlejšími redukováním
nadbytečných činností.

Zaměření na dobrou ergonomii v závodu

Dobrá ergonomie nástrojů, pracovní stanice a zařízení v závodu je nezbytná pro zvýšení produktivity. Mezi typické původce zatížení při montáži vozidel patří hluk a vibrace. Legislativa EU stanovuje mez hlučnosti 85 dB(A) za účelem ochrany obsluhy před dlouhodobým poškozením sluchu. Výrobní zařízení musí mít podle zákona hladiny vibrací nižší 2,5 m/s² (akumulovaná hodnota během 8hodinové směny) pro prevenci dlouhodobých zdravotních potíží obsluhy.

Nebezpečí klopýtnutí, olej ve vzduchu a použití dlouhých a těžkých klikacích klíčů zvyšují zatížení obsluhy a v některých případech způsobují dlouhodobé poškození kostí a plic. Nahrazení pneumatických nástrojů elektrickými pomáhá eliminovat tyto problémy. Zdravá obsluha se více koncentruje na práci, má pozitivní přístup a dodává vyšší kvalitu.

Pokud se zkušení pracovníci zraní nebo jsou nemocní v důsledku špatné ergonomie na pracovišti, musí být nahrazeni novými zaměstnanci, kteří musí být vyškoleni, a to zahrnuje další náklady. V případě dlouhodobých zdravotních potíží a problémů této povahy může být zaměstnavatel nucen platit náhrady a hledat pro dotčené osoby nové bezpečnější pracovní prostředí. Takovíto pracovníci jsou často přesouváni na podpůrné úkoly, jen by normálně byly přiděleny externím společnostem, které je dokáží zvládnout nákladově efektivněji.

Zvažte hybridní spojování – nýtování/lepení/utahování

V následujících letech se bude zvyšovat elektrifikace nákladních vozidel, což bude znamenat změny v jejich konstrukci. Benzínové nebo naftové motory budou nahrazeny elektromotory montovanými v kolech vozidel. Akumulátory o hmotnosti 800 kg či větší budou umístěny v rámu. Palivové články budou připevněny k rámu nebo v kabině.

Bude se používat stále větší množství kompozitních materiálů, aby se snížila hmotnost vozidel a v důsledku i spotřeba energie. Je nutné vyvinout kombinované metody spojování, které budou provádět roboty s výměnnými systémy pro nýtování, lepení a utahování.

Konstrukce akumulátorů vyžaduje specializované znalosti

Konstrukce akumulátoru vyžaduje lepení, nýtování, kontrolované utahování a rovněž vrtání s využitím systémů podávání šroubů. Také jsou zapotřebí specializované znalosti o rovnoměrném vtlačování materiálů pro vyplňování mezer, aby se zcela vytěsnily bubliny pod bloky akumulátorů.

Je nutné spolu se zákazníky vyvíjet přizpůsobené metody kombinující jejich znalosti se zkušenostmi poskytovatele řešení. Společnost Atlas Copco například s hlavními společnostmi spolupracuje na vývoji konkrétních automatizovaných výrobních sekvencí pro výrobu akumulátorů a dalších procesů.

Nástroje potřebují servis

Aby bylo možné udržet výrobu a zajistit dostupnost nástrojů ve výrobní lince, je nutné provádět jejich servis. Zastavení výroby způsobené nedostatečně udržovanými nástroji je drahé, protože může být nezbytné přerušit celý výrobní tok. Mnoho výrobců nákladních vozidel spolupracuje se společnostmi, které poskytují plánovanou údržbu na pracovišti.

Dobře udržované a často testované nástroje poskytují požadovanou kvalitu. Výrobci nákladních vozidel by se měli koncentrovat na jejich výrobu a poskytovatelé servisu zařízení by měli udržovat nástrojové vybavení v optimální kondici. Při diskuzi s poskytovatelem servisu mohou výrobci autobusů a nákladních automobilů definovat sledované specifické ukazatele výkonu. Tyto ukazatele by měly zajistit další úspory, které lze srovnat s náklady na údržbu před implementací servisního programu.

Technická asistence a řešení, které potřebujete

Můžeme vám pomoci nabídkou moderních montážních řešení, softwaru pro zajištění kvality a řešení pracovních postupů, která zohledňují všechny aspekty vaší výroby se zaměřením na ergonomii. Připravte se na zvýšení vašeho podílu na trhu s produkty nejvyšší kvality, posílení image značky a dlouhý seznam spokojených zákazníků.