Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Výrobní výzvy pro výrobce nákladních automobilů a autobusů

Kontaktujte našeho specialistu!

Více alternativních variant hnacího ústrojů vyžaduje flexibilitu

Integrace elektrických nákladních vozidel do stávajících výrobních linek je výzvou, která vyžaduje větší flexibilitu a zvyšuje složitost procesu konstrukce vozidel. Více výrobních zařízení znesnadňuje život obsluze a zvyšuje zatížení spojené s vybíráním správných zařízení pro různé varianty nákladních vozidel.

V této situaci může obsluha zvolit špatné nástroje nebo mohou být šrouby opomenuty či špatně utaženy. Je nutné se zaměřit na kvalitu – nejhorší problémy s kvalitou, včetně stahování výrobků se zbytečně vysokými náklady na záruky a opravy, mají negativní dopad na pověst společnosti.

Kvalita ovlivňuje image značky

Silná image značky založená na vysoké kvalitě produktů posiluje věrnost zákazníků a vede ke zvýšení prodeje a zlepšení obchodních výsledků společnosti. A naopak, problémy související s kvalitou je třeba identifikovat během fáze výroby pomocí systému inteligentních výrobních zařízení. Špatně smontované díly ve výrobní lince zvyšují náklady na opravy výrobků s tím, čím dále je nákladní vozidlo na lince a čím později je problém identifikován.

Více variant vozidel vyráběných na stejné výrobní lince také znamená, že musí být zvýšena produktivita a zároveň udrženy vysoké úrovně flexibility a přesnosti.

Ergonomie hraje důležitou roli

Dobrá ergonomie pracovní stanice, nástrojů a zařízení v závodu hraje důležitou roli v moderních výrobních situacích. Místní legislativa čím dál více omezuje nadměrně hlučná zařízení a úrovně vibrací nástrojů. Rázové nástroje přenáší vibrace do rukou a paží. Dlouhodobé používání takových nástrojů může způsobit poškození cév, svalů a kostí a vést k budoucím zdravotním problémům obsluhy. Používání těžkých klikacích klíčů může způsobit namáhání svalů a poškození horních končetin. Všechny tyto faktory zvyšují úroveň zátěže obsluhy a mohou způsobit problémy s kvalitou vyráběných vozidel.

Stlačený vzduch je drahý

Používání stlačeného vzduchu jako zdroje energie pro výrobní zařízení, například rázové klíče, je drahé. Stlačený vzduch vyrábí kompresory pomocí elektrické energie a poté jej rozvádí vzduchovými vedeními k instalovaným pneumatickým nástrojům. Pokud dojde k rozšíření výroby bez adaptace vzduchových vedení pro zvýšení efektivity systémů rozvodu vzduchu, nástroje používané na konci vzduchového vedení nedostávají správný dynamický provozní tlak 6,3 bar a ztrácí přesnost.
Mnoho závodů pouze zvyšuje tlak použitého vzduchu nad optimální tlak 7,3 bar vycházející z kompresorové stanice, a to vyžaduje více elektrické energie pro kompresory. Průměrně mají téměř všechny výrobní operace úniky až 30 % nebo větší, což zvyšuje náklady na elektrickou energii a vede nepřímo ke zvýšení emisí CO2. Odhadem lze ztráty přepočítat na peníze na základě úvahy, že otvor o průměru 1 cm způsobí ročně energetické ztráty ve výši 10 000 EUR. Náklady na údržbu kompresorů a motorů kompresorů zvyšují celkové náklady na využívání stlačeného vzduchu a nástroje používané s nesprávným tlakem vzduchu vyžadují více údržby. To dále zvyšuje náklady na servis v porovnání s elektrickými nástroji.