Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Trendy a výzvy v rámci dopravy

Kontaktujte našeho specialistu!

Trendy v sektoru dopravy

Podle analýzy výzkumné společnosti Markets and Markets zabývající se průzkumy typu B2B patří mezi hlavní trendy v průmyslové výrobě dopravních vozidel pro rok 2018 nárůst poptávky po elektrických vozidlech a vozidlech poháněných palivovými články, autonomní jízdě, elektrických a hybridních autobusech, seskupování vozidel do jízdních čet (tzv. platooning) a chytrých dopravních řešeních. Tyto trendy jsou odezvou na výzvy, kterým čelí výrobci nákladních automobilů a autobusů z externího obchodního prostředí.

Výroba nákladních automobilů a autobusů se zvyšuje

Ze všech segmentů dopravy hrají nákladní automobily a autobusy hlavní roli, co se týče technologických zlepšení a investic od dodavatelů a výrobců originálního vybavení (OEM). Zvýšení výroby je způsobeno narůstající poptávkou po přepravě zboží a cestujících.

Podle analýz uvedených v publikacích organizace OICA a analýz společnosti Markets and Markets dosáhla globální výroba nákladních vozidel roku 2017 4,02 milionu jednotek z 3,60 milionu jednotek v roce 2015. Současně se zvýšila globální výroba autobusů na 429 838 jednotek roku 2018 z 390 466 jednotek v roce 2015.

Nárůst dopravy

Předpokládá se další zvyšování přepravních činností, které by mělo dále posílit poptávku po nákladních vozidlech. To by mělo časem dále zvýšit zisky provozovatelů vozových parků. Zvýšené příjmy však budou doprovázeny očekávaným nedostatkem řidičů a vyššími mzdami a cenami paliv. Kolísání cen paliv, nedostatek řidičů, zvyšování přepravních sazeb a možný nedostatek vozidel budou představovat důležité výzvy, kterým bude muset čelit sektor dopravy v nadcházejících letech.

Poptávka po elektrických a hybridních vozidlech kvůli dodržování emisních norem

Akumulátorová elektrická nákladní vozidla (BEB) a autobusy, které mohou být provozovány na alternativní paliva (hybridní autobusy), prochází významným vývojem ve snaze dodržovat cíle globálního snižování emisí CO2. Elektrifikace autobusů a nákladních vozidel bude zahrnovat změny v konstrukčním provedení. Elektrické motory budou montovány do kol a připojeny k akumulátorovým zdrojům nebo jednotkám palivových článků integrovaným v konstrukci vozidla.

Očekává se, že bude globální trh elektrických nákladních vozidel do roku 2025 dosahovat 10 až 15 % prodeje vozidel v různých regionech.

Bezpečnost vyžaduje řízení trhu s autonomními nákladními vozidly

Vyšší požadavky na bezpečnost stimulují globální růst trhu s autonomními nákladními vozidly. Očekává se, že tento trh bude posilovat při složené roční míře růstu (CAGR) 5,8 % v letech 2018 až 2023 v důsledku narůstajícího průniku moderních technologií do užitkových vozidel.

Výrobci vozidel a vlády po celém světě čím dál více znepokojuje podíl smrtelných nehod cestujících a chodců v souvislosti s provozem nákladních vozidel. Lidská chyba byla příčinou přibližně 90 % z celkového počtu nehod nákladních automobilů mezi lety 2014 a 2017 a v důsledku toho se prevence lidských chyb při jízdě stává pro výrobce vozidel nejvyšší prioritou.

Systémy ADAS budou brzdy povinné

Aby se snížila možnost nehod způsobených lidskou chybou, jsou v mnoha zemích nová nákladní vozidla vybavena pokročilými asistenčními systémy pro řidiče (ADAS), například systémy varování před opuštěním jízdního pruhu a autonomním nouzovým brzděním.

Evropská komise jako první zavedla toto pravidlo ve svých obecných bezpečnostních předpisech 661/2009/ES v roce 2009, které nařizují povinnost vybavit výše zmíněnými funkcemi ADAS všechna nová užitková vozidla s účinností od 1. ledna 2015.

Ve šlépějích evropského automobilového průmyslu přijaly podobná opatření i další regiony, například Severní Amerika a Asie, což vedlo k významnému nárůstu výroby poloautonomních nákladních vozidel na globálním trhu.

Trend

Popis

Důsledky pro výrobce nákladních vozidel

Důsledky pro výrobu

Seskupování vozidel do jízdních čet

Spojení dvou nebo více nákladních vozidel do skupiny s využitím technologií propojitelnosti, jako je autonomní jízda a umělá inteligence, nebo podpůrných systémů, například pomocí adaptivního tempomatu a systému udržování vozidla v jízdním pruhu

Do výroby vstupuje více variant nákladních vozidel. Instalace snímačů a modulů včetně softwaru

Nutnost větší flexibility, aby bylo možné vyrábět nákladní vozidla na jedné výrobní lince pro různé trhy

Elektrická nákladní vozidla a vozidla poháněná palivovými články

Aby bylo možné vyhovět emisním limitů, je nutné zdokonalit buď technologie konstrukce motoru, nebo zařízení pro dodatečnou úpravu výfukových plynů.

Konstrukce nákladních vozidel se mění. Elektrické motory se připojují ke kolům, do konstrukce vozidel je nutné integrovat akumulátorové zdroje nebo jednotky palivových článků.

Potřeby: Znalosti a zařízení pro konstrukci akumulátorů nebo palivových článků. Flexibilita v konstrukci verzí nákladních vozidel v jedné flexibilní výrobě kvůli změnám konstrukce vozidel

Elektrické nebo hybridní autobusy

Implementace akumulátorových elektrických nákladních vozidel (BEB) a autobusů, které mohou být provozovány střídavě na palivo (hybridní autobusy), musí s narůstající urbanizací po celém světě dodržovat emisní limity CO2.

Konstrukce autobusů se mění. Elektrické motory se připojují ke kolům, do konstrukce vozidel je nutné integrovat akumulátorové zdroje nebo jednotky palivových článků.

Potřeby: Znalosti a zařízení pro konstrukci akumulátorů nebo palivových článků. Flexibilita v konstrukci verzí. Nová výrobní zařízení a procesy pro zhotovení nově navržených konstrukcí

Inteligentní doprava

Integrované řešení mobility bude zahrnovat funkce, jako vyhledávání trasy, režim dopravy, kontrola plánu, rezervace, směrování a platby. Inteligentní veřejná doprava bude zahrnovat systémy veřejné dopravy, například kamery CCTV, zařízení GPS, digitální displeje a automatizovaná oznámení příští zastávky.
Zařízení Wi-Fi

Do výroby vstupuje více variant nákladních vozidel. Instalace snímačů, softwaru a dalších součástí zvýší složitost výroby.

Vetší flexibilita potřebná pro výrobu různých variant nákladních vozidel na jedné výrobní lince. Budou zapotřebí více sofistikovaná výrobní zařízení.

Autonomní a bezpečná jízda

Mnoho výrobců nákladních vozidel a autobusů pracuje na autonomních technologiích vozidel a autobusů, což znamená přidání dalších technologií do vozidel.

Do výroby vstupuje více variant nákladních vozidel. Instalace snímačů, softwaru a dalších součástí zvýší složitost výroby.

Vetší flexibilita potřebná pro výrobu různých variant nákladních vozidel na jedné výrobní lince

Citliví zákaznicí a konkurenční trhy

Zákazníci se zajímají o celkové náklady na vlastnictví, včetně spolehlivosti, kvality a efektivity nákladního vozidla nebo autobusu. Image značky a věrnost zákazníků čím dál více závisí na kvalitě a výkonu samotných poprodejních služeb, které značka poskytuje.

Ke zvýšení kvality, flexibility a produktivity výrobní linky jsou zapotřebí moderní výrobní postupy. Štíhlé a ergonomické výrobní linky podporují zdraví obsluhy a minimalizují nemocnost, zdravotní potíže a namáhání způsobené výkonem pracovních činnosti. Méně zatížená obsluha bude vytvářet kvalitnější produkty.

Provozní marže společnosti zlepšuje efektivitu výroby. V důsledku zlepšení image značky se sníží náklady na záruky a problémy s kvalitou.