Our Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení

SPR pro elektrická vozidla

Získejte více informací o spojování karoserií elektrických vozidel, akumulátorů a dalších součástí pomocí samoděrovacích nýtovaček a nýtů Henrob

Kontaktujte našeho specialistu

V poslední době se v důsledku vývoje trhu elektrických vozidel objevuje velké množství nových technologií a výrobních technik. Aplikace při výrobě vozidel, například spojování panelů karoserie a akumulátorů, představují nové výzvy pro výrobce elektrických vozidel. Jsme připraveni převzít tyto výzvy. Samoděrovací nýtovací systémy jsou ideální pro spojování nosných desek akumulátorů a pro stabilizaci pouzder.

Spojování akumulátorů

Dokážeme uspokojit potřeby všech aspektů spojování akumulátorů pomocí našich systémů samoděrovacího nýtování, lepení a vyplňování mezer a upevňování samořezným utahováním

Spojování panelů karoserie

Naše technologie byly několik let provozně zkoušeny a testovány na nejlépe prodávaných vozidlech

Čisté prostředí

Samoděrovací nýtování zajišťuje způsob spojení v čistém prostředí bez tepla, ohně, jisker, okují a kouře