Our Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení

Produktivita a rychlost procesu

Předností stanice s více vřeteny je rychlost procesů. Provedení všech utažení při jednom spuštění v porovnání s utahováním pomocí jednoho vřetena a dalšími vyžadovanými pohyby. Rychlost procesu je také předností poloautomatické stanice, která umožňuje obsluze pokračovat v práci na dalších úkolech nebo procesech, zatímco stanice dokončí započatý proces a vrátí se do výchozího stavu pro další proces

Flexibilita a reorganizace linky

Při návrhu poloautomatických stanic bereme ve společnosti Atlas Copco vždy v úvahu znalost současných požadavků na opětovnou reorganizaci linek. Nejvyšší důležitost má zvážení potřeb souvisejících s montáží různých dílů a změn výrobní kapacity

Provozuschopnost a optimalizace

Omezená mechanická automatizace a robustní konstrukce poskytnou optimalizovanou dobu provozuschopnosti a efektivnost výroby. Snadno proveditelná plánovaná preventivní údržba společně s konstrukcí vřeten podporuje rychlé provedení úkonů servisní údržby. Poskytujeme vám trvale kvalitní servis na lokální úrovni, vysokou dostupnost náhradních dílů a snadný přístup k odborným znalostem aplikací z našich aplikačních center a projektové organizace

Zvolte nejlepší montážní řešení přesně podle vašich požadavků

Zlepšete svoje procesy

Další informace: