Our Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení

Poloautomatizované utahování

Kontaktujte nás zde

Produktivita a rychlost procesu

Předností stanice s více vřeteny je rychlost procesů. Provedení všech utažení při jednom spuštění v porovnání s utahováním pomocí jednoho vřetena a dalšími vyžadovanými pohyby. Rychlost procesu je také předností poloautomatické stanice, která umožňuje obsluze pokračovat v práci na dalších úkolech nebo procesech, zatímco stanice dokončí započatý proces a vrátí se do výchozího stavu pro další proces

Flexibilita a opětovná reorganizace linky

Při návrhu poloautomatických stanic bereme ve společnosti Atlas Copco vždy v úvahu znalost současných požadavků na opětovnou reorganizaci linek. Nejvyšší důležitost má zvážení potřeb souvisejících s montáží různých dílů a změn výrobní kapacity

Doba provozuschopnosti a optimalizace

Omezená mechanická automatizace a robustní konstrukce poskytnou optimalizovanou dobu provozuschopnosti a efektivnost výroby. Snadno proveditelná plánovaná preventivní údržba společně s konstrukcí vřeten podporuje rychlé provedení úkonů servisní údržby. Poskytujeme vám trvale kvalitní servis na lokální úrovni, vysokou dostupnost náhradních dílů a snadný přístup k odborným znalostem aplikací z našich aplikačních center a projektové organizace

Poloautomatizované

Ve světě utahovacích systémů rozlišujeme mezi ručními, poloautomatickými a automatickými procesy utahování. Pro poloautomatické situace máme k dispozici systém ovládaný obsluhou, nejčastěji se systémem dvojité rukojeti, který zajišťuje utažení více šroubů. Mezi některé výhody přechodu na tento typ systému patří mimo jiné zvýšená kvalita utahování, která zajišťuje vyšší svěrnou sílu ve spojích, vyšší úroveň kontroly chyb, tzn. vědomí, že pro správný šroub byl použit správný proces utažení, a samozřejmě ergonomie a bezpečnost obsluhy, kdy na obsluhu nepůsobí žádné reakční síly.

Hlava válce terénního automobilu

Loading...
Loading...

Talířové kolo hnacího ústrojí

Loading...
Loading...