Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Nástroje společnosti Atlas Copco provádí montáž 73 % všech sedadel po celém světě

Většina upevňovacích prvků v sedadlech automobilů je důležitá z hlediska bezpečnosti. Zachování vysoké kvality a produktivity je nezbytné. Problémy s kvalitou sedadel zjištěné v závodech pro závěrečnou montáž mají vliv na výrobu. Když se problémy najdou na lince pro závěrečnou montáž, prostoje jsou extrémně nákladné. Služby společnosti Atlas Copco začínají již ve fázi návrhu, kdy nabízíme profesionální služby na podporu společné analýzy a specifikací, a proto máme řešení pro snížení rizik neplánovaných zastavení.

Kontaktujte našeho specialistu!

Chybějící upevňovací prvky

Každý spoj se počítá. Systém Power Focus 6000 společnosti Atlas Copco posouvá odolnost proti chybám na novou úroveň. Systém Power Focus 6000 v kombinaci s polohovacími rameny společnosti Atlas Copco umožňuje spustit polohování úrovně šroubů přímo z řídicí jednotky. Tím se eliminuje složité rozhraní PLC, což zajistí univerzální snadno použitelné nastavení. Tímto způsobem se zaručí správná konstrukce každého sedadla

Neusazené upevňovací prvky

Nejčastějším problémem s upevněním v oblasti sedadel jsou plné utahovací momenty, ale nesedící upevňovací prvky. Nejčastějšími příčinami jsou otvory o nesprávné velikosti a šrouby s křížovým závitem. Pokročilé strategie utahování Power Focus 6000 společnosti Atlas Copco poskytují osvědčené metody detekce těchto poruch, které tak nikdy neopustí stanici

Obnažené upevňovací prvky

Plasty na sedadlech mohou představovat problém. Pokud se velikost otvoru liší, je běžné, že upevňovací pásek obnaží plast. To je běžný jev na bočních štítech. Strategie utahování, jako je sklon do úplného utažení, nám umožňují rozpoznat hnací moment a přizpůsobit nástroj tak, aby se zabránilo obnažení závitů

Společnost Atlas Copco začíná s vývojem nejlepších chytrých továrních řešení ve své třídě již ve fázi návrhu

Kvalita výroby sedadel je nejen mimořádně důležitá v závodě na jejich výrobu, ale je také rozhodující pro vaše zákazníky. Problémy s kvalitou sedadel odhalené v závodech pro konečnou montáž ovlivňují výrobu. Vyskytnou-li se na lince konečné montáže, jsou prostoje mimořádně nákladné a obvykle vedou k sankcím za zmařenou výrobu vozidla.
Naše produkty jsou propojeny v rámci ekosystému společnosti Atlas Copco, ale také prostřednictvím otevřeného rozhraní se systémy MES a dalšími zařízeními na lince díky komunikaci s otevřenou sběrnicí.
Když je výroba v provozu, generuje se mnoho dat.

1. Sběr dat
2. Analýza dat
3. Oznamování a navrhování nápravných opatření
4. Činnosti bránící selhání