Software pro vedení operátora: Operator Guidance

Software Operator Guidance zobrazuje na obrazovce daný výrobek

Kontakt

Divize Průmyslová technika a nářadí

V divizi Průmyslová technika a nářadí společnosti Atlas Copco přinášíme hodnotu pro naše zákazníky pomocí prvotřídních inovativních technologií a řešení pro strojírenství. Naše výrobky jsou dlouhodobě konstruovány tak, aby vydržely, byly ergonomické a kvalitní – jsme odpovědná společnost, která myslí na udržitelnou budoucnost.

Kontakt

Loading...

Vynikající podpora

Operátor získá se softwarem Operator Guidance možnost zvýšit kvalitu výroby.

Software Operator Guidance

Software Operator Guidance se dodává s licencí a nainstalovaný ve všech jednotkách MiniDisplay nebo MaxiDisplay

Možnost integrace obrázků

Obsluze lze zobrazit širokou škálu proměnných, například data cyklu, identifikátor, úkol, program, poslední utažení, záznamy výsledků atd.

Možnost přepínání mezi pohledy

Na dotykové obrazovce lze provést různé příkazy, například vybrat JOB, přerušit JOB, vynulovat dávku, zadat identifikační číslo dílu atd.

Software Operator Guidance, licence pro 1 uživatele

Flexibilní montážní linky vyžadují možnost montáže různých výrobků v téže pracovní stanici. Poskytnutím přímých pokynů na obrazovce doprovázených fotografiemi a textovými popisy montážního postupu lze snížit počet rozhodnutí, která přijímá obsluha. Displej s rozhraním člověk–stroj společnosti Atlas Copco se spuštěným softwarem Operator Guidance zobrazuje na obrazovce daný výrobek, zřetelně znázorňuje utahované spoje a poskytuje pokyny k montáži. Vynikající podpora poskytovaná obsluze softwarem Operator Guidance umožňuje zvýšit kvalitu výroby, protože operátor může podrobně sledovat proces montáže na svém displeji s rozhraním člověk–stroj.

Související dokumenty a soubory

Odkazy a soubory ke stažení