Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Výrobky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Výrobky
Naše stroje
Energy Storage Systems
Kompresory
Řešení
Výrobky
Kompresory
Produkty a řešení
Řešení
Generátor plynu

Dávkovací systém pro karosárny

Produktová řada SCA nabízí kompletní automatizované aplikační systémy pro dávkovací procesy v karosárnách

Obraťte se na nás a nakonfigurujte si své přizpůsobené řešení

Součásti systému

Řízení systému

Řídicí jednotka systému SYS 6000

Řídicí jednotka systému SYS 6000 pro karosárny

V náročných výrobních prostředích, kde musí systémy pro lepení pracovat celý den, potřebují zákazníci spolehlivé systémy, které se snadno používají. Jednotka SYS 6000 z naší produktové řady SCA je proto častou volbou pro aplikace v karosárnách. Jednotka SYS 6000 na bázi mikrořadiče se snadno používá, protože ji lze ovládat nejen prostřednictvím mobilního nebo dálkového panelu, ale také přes webové rozhraní přístupné pomocí prohlížeče. Řídicí jednotka systému současně nabízí i řadu funkcí pro zlepšení doby provozuschopnosti, zvýšení kvality a snížení požadavků na údržbu.


Dávkovací jednotka

Dávkovač ADKE 6000 160 cm³

Elektricky napájený dávkovač: řada ADKE 6000

Elektricky napájené dávkovače ADE/ADKE 6000 pokrývají širokou škálu aplikací. Odolná konstrukce pro dlouhý životní cyklus, zjednodušená instalace a údržba vyžadující pouze jeden hybridní kabel a přesné řízení s přesností ± 1 % představují jen některé z mnoha výhod tohoto produktu. Řada 6000 podporuje rozmanité montážní požadavky, například studenou nebo vyhřívanou dodávku nebo jednosložkové či dvousložkové materiály.


 • Velikosti: 10, 20, 80, 160, 400, 700, 2100 cm³
 • Max. tlak: až 300 bar
 • Průtok materiálu: až 20 cm³/s

Aplikátory

Aplikátor pro spojování v karosárnách: E-Swirl 2 AdX BIW

Aplikátor pro spojování v karosárnách: E-Swirl 2 AdX BIW

Produktová řada SCA nabízí širokou škálu housenkových a vířivých aplikátorů. Aplikátor E-Swirl 2 AdX BIW například umožňuje vynikající distribuci materiálu s dlouhodobým zajištěním kvality. Nabízí tři různé aplikace: pevná aplikace housenky, pevná vířivá aplikace a nastavitelná vířivá aplikace. Pomocí flexibilních změn šířky a stažení a také okrajů s ostrými obrysy je možné aplikátor E-Swirl 2 AdX BIW přesně zarovnat s geometrií příslušného dílu. Díky tomu je tento aplikátor perfektní volbou pro lemové spojování, což je jeden z nejnáročnějších spojovacích procesů při konstrukci surových karoserií.


 • Pevná poloha: aplikace housenky
 • Nastavená poloha: aplikace spirály o průměru 0,4 a 1,0 mm
 • Maximální poloha: aplikace spirály o průměru 1,2 mm

Více informací:

Trysky

Trysky SCA pro dávkování lepidla v karosárnách

V karosárnách se používají trysky pro běžné housenky a vířivé trysky

Aby bylo možné splňovat požadavky zákazníků na tvar a velikost housenky, je k dispozici široká škála standardních a přizpůsobených trysek. Tvar určuje zvolený typ trysky v kombinaci s aplikátorem. Při montáži karoserií se k strukturálnímu lepení používají trysky pro běžné housenky a speciální vířivé trysky.


 • Široký výběr trysek upravených na míru pro různé aplikace
 • Robustní trysky vyrobené z vysoce kvalitních materiálů pro maximální dobu provozuschopnosti

Přívod materiálu

Zařízení pro přívod materiálu SCA

Dvojité sudové čerpadlo s řídicí jednotkou čerpadla pro vyhřívané karosářské systémy

Spolehlivé a robustní zařízení pro přívod materiálu zvyšuje provozuschopnost výroby a snižuje náklady na údržbu. Všechna čerpadla SCA jsou navržena pro dlouhou provozní životnost a minimalizaci zatížení na lepidla a těsnicí hmoty, které čerpají. K dispozici jsou jednoduchá i dvojitá sudová čerpadla. Dvojité sudové verze umožňují pohodlnou výměnu sudů s materiálem bez přerušení výroby. Řídicí jednotka čerpadla SCA umožňuje použití lepidel a těsnicích materiálů s vysokou viskozitou a jednosložkového či dvousložkového spojovacího systému.


V karosárnách se běžně používá objemové čerpadlo UP 165

Objemové čerpadlo

 • Dodávka materiálu na dvojzdvih: 165, 301 cm³
 • Objemy sudů: 20, 30, 50, 200 l
 • K dispozici nevyhřívané a plně vyhřívané systémy

Možnosti systému

Systém vidění QUISS pro sledování kvality

Systém vidění QUISS pro sledování kvality

Systém vidění QUISS pro sledování kvality

Procesy strukturálního lepení v karosárnách patří mezi bezpečnostně kritické aplikace. Společnost Atlas Copco nabízí integrovaný vizuální systém řízení kvality, který detekuje chyby v šířce, spojitosti a poloze housenky lepidla během aplikace.


 • Nižší náklady na dosažení požadované kvality: Systém vidění QUISS je integrován do aplikační hlavy, kde rychle detekuje problémy s kvalitou. Tím se minimalizují opravy a výrobní odpad. 
 • Vysoké úrovně produktivity: Systém vidění QUISS je integrovaný monitorovací systém, a proto nevyžaduje další dobu cyklu. Vysoká frekvence zpracování snímků umožňuje nejvyšší rychlosti robota. S funkcí automatické opravy housenky lze problémy řešit okamžitě po jejich výskytu.
 • Snadné použití: Funkce učení podporují obsluhu stroje a zkracují dobu spouštění. Systém vidění QUISS se snadno používá díky konfigurovatelným parametrům naprogramovaným intuitivním způsobem.
SCA Dispensing BIW System Layout

Typické uspořádání montážního systému v karosárnách