Výhody shrnuté v 6 pilířích hodnot

Abychom objasnili a příklady doložili potenciální hodnotu výhod 4. průmyslové revoluce, shrnuli jsme je do „šesti pilířů hodnot“ inspirovaných perspektivou štíhlé výroby se systematickým přístupem k eliminaci odpadu.

  • Smart Connected Assembly - bílá kniha 1.4 MB, PDF