Spotřeba energie

Objevte další hodnoty

Snížení spotřeby energie o 80 %

Několik bezdrátových nástrojů běžících na jedné virtuální řídicí jednotce montážních procesů vede k podstatnému snížení spotřeby energie. Nedávné studie ukazují, že v typickém průmyslovém prostředí se až 80 % energie spotřebuje, když je vybavení a nástroje v pohotovostním režimu. Pro továrny zásobované elektřinou vyráběnou z větrné či sluneční energie je snížení spotřeby víc než jen snížením nákladů – je nutností k dodržení zásad ochrany životního prostředí.

  • Smart Connected Assembly Whitepaper 5 MB, PDF