Delší doba provozuschopnosti

Objevte další hodnoty

Doba provozuschopnosti zvýšena o 78 %

Zvyšte dobu provozuschopnosti nástrojů z 98 % na 99,5 % kombinováním tradičních přístupů k preventivní údržbě s více daty řízeným přístupem prediktivní údržby. Spíše než průměrnou či očekávanou životností vybavení jsou úlohy údržby určovány stavem vybavení. Díky dramaticky zdokonalené schopnosti analýzy dat a sofistikovaným modelům údržby lze opravy naplánovat na čas, ve kterém bude minimalizován dopad na výrobu.

  • Smart Connected Assembly Whitepaper 5 MB, PDF