Zvýšení produktivity o 73 %

Poprvé se během jednoho roku produktivita zvýšila z 92,5 % na 98 % díky procesu strukturované analýzy dat. Této zvýšené produktivity je dosaženo pomocí menšího množství oprav, vyšší kvality koncového výrobku a maximální doby provozuschopnosti montážní linky. Jedná se jen o několik výhod softwaru pro chytré sledování a analýzu procesů, jako je Atlas Copco ToolsNet, který zlepšuje možnosti sledování, dokumentace, analýzy a vylepšování procesu montáže.

Problémy jsou rozpoznávány a napravovány pomocí pravidelných systematických kontrol nejproblémovějších aplikací, při nichž se analyzují záznamy, rychlost a výpadky.

  • Smart Connected Assembly Whitepaper 5 MB, PDF