Naše řešení

Proč kalibrovat nástroje?

Pro zajištění nejvyšší kvality ve výrobě! Přesnost a výkon montážních nástrojů má přímý dopad na kvalitu výroby, proto má pravidelná kalibrace profesionály zásadní význam pro zabránění problémům ve výrobě a zajištění klidu uživateli i koncovým zákazníkům. Kalibrace zajišťuje: – Shodu s předpisy, normami a standardy – Vysokou kvalitu výroby – Zajištěné výrobní procesy – Prevenci nákladných zmetků a oprav – Spokojenost zákazníka prostřednictvím bezchybných výrobků – Zabezpečení ve věci auditů – Důkazy pro případ problémů s právní zodpovědností. Nechte certifikované servisní techniky společnosti Atlas Copco měřit přesnost a výkon nástrojů s použitím správně kalibrovaného měřicího vybavení. Prostřednictvím sítě kalibračních laboratoří může naše společnost nabídnout kompletní balík kalibračních služeb, které uživateli pomáhají kontrolovat kvalitu všech montážních nástrojů a měřicího vybavení v jeho výrobě.


Přečtěte si více o našich kalibračních službách.