Proč kalibrovat nástroje?

Pro zajištění nejvyšší kvality ve výrobě! Přesnost a výkon montážních nástrojů má přímý dopad na kvalitu výroby, proto má pravidelná kalibrace profesionály zásadní význam pro zabránění problémům ve výrobě a zajištění klidu uživatele i koncových zákazníků.

Kalibrace zajišťuje:
– Shodu s předpisy, normami a standardy
– Vysokou kvalitu výroby
– Zajištěné výrobní procesy
– Prevenci nákladných zmetků a oprav
– Spokojenost zákazníka prostřednictvím bezchybných výrobků
– Zabezpečení ve věci auditů
– Důkazy pro případ problémů s právní zodpovědností

Nechte certifikované servisní techniky společnosti Atlas Copco měřit přesnost a výkon nástrojů s použitím správně kalibrovaného měřicího vybavení. Prostřednictvím sítě kalibračních laboratoří může naše společnost nabídnout kompletní balík kalibračních služeb, které uživateli pomáhají kontrolovat kvalitu všech montážních nástrojů a měřicího vybavení v jeho výrobě.

Pokud potřebujete další informace, obraťte se na naši společnost!

  • Pocket Guide Measurement and Calibration for Tightening Systems 2.4 MB, PDF