Naše řešení

Preventivní údržba

Kontakt

Zajímá vás, jak lze snížit náklady a zlepšit kvalitu?

Podívejte se na programy preventivní údržby (Preventive Maintenance) určené pro průmyslové nástroje společnosti Atlas Copco. Úspory budou záviset na tom, zda se jedná o montážní linku nebo pevné stanice, na typech používaných nástrojů a dalších faktorech.

U výroby s nízkou intenzitou obvykle postačuje preventivní údržba jednou ročně. Výroba s vysokou intenzitou s kritickými spoji vyžaduje upravený program preventivní údržby. Naše společnost používá systém údržby se zaměřením na spolehlivost (RCM), který detekuje charakteristiky jednotlivých stanic, tj. typ nástroje, použitý utahovací moment, rychlost výroby, typ spoje atd. Použitím těchto dat naše společnost udržuje v rovnováze náklady na údržbu a provozní náklady vzniklé poruchou a vytváří optimální program údržby pro výrobní provoz uživatele. Systém RCM se ve stále větší míře používá u pneumatických i elektrických nástrojů.

Motorárna s vysoce intenzivní výrobou vyhodnotila tři různé strategie údržby:

Pouze opravy = 32 % poruch nástroje ročně
Preventivní údržba se standardním intervalem = 13 % poruch nástroje ročně
Preventivní údržba založená na systému RCM = 2 % poruch nástroje ročně

Obraťte se na naši společnost a získejte další informace o potenciálu úspor ve svém provozu nebo navštivte naše stránky Stránky řešení servisní služby ToolCover.

Přečtěte si další informace o službě preventivní údržby společnosti Atlas Copco