Naše řešení

Omezte opravy – sledujte utahovací moment a úhel

Stahování výrobků z oběhu a opravám na montážní lince lze zabránit sledováním kvality při procesu utahování a z toho vyplývající okamžitou detekcí chyb.

Sledování kvality tradičně zahrnovalo měření utahovacího momentu, při kterém vzniká předpětí. Výsledky utahování však ovlivňují i odchylky tření nebo součástí. Z tohoto důvodu je třeba měřit i druhý rozměr, obvykle úhel otočení. Řízení a sledování utahovacího momentu i úhlu detekuje různé chyby, například chybějící těsnění, překřížení závitu, problémy s materiálem a chyby obsluhy.

Zajištěním kvality v procesu utahování uživatel omezuje nákladné stahování výrobků z oběhu, opravy a záruční opravy a brání poškození cenné pověsti.

Nechte si poradit od společnosti Atlas Copco – naše společnost nabízí komplexní školení o technice utahování určené pro váš personál.

Ve věci dalších informací se obraťte na nás.