ResultScan – nejnižší náklady, nejvyšší kvalita

Při použití produktu ResultScan ověříme váš proces zjištěním chyb utahování během výroby. Provedeme analýzu dat vygenerovaných vaším nářadím po dvou stech cyklech utahování a vytvoříme zprávu s doporučeními pro zdokonalení procesu. Pokud nelze aplikaci optimalizovat ani stabilizovat přijatelným způsobem, je to často z důvodu změn kvality dílů nebo šroubů a v takovém případě je potřeba jiná strategie. Máme k dispozici servisní techniky a také laboratoře pro utahování, takže vám v rámci podpory poskytneme hlubší analýzu. Produkt ResultScan může přispět ke zvýšení kvality výrobků a snížení nákladů na opravy, záruční reklamace a stahování z oběhu. Sníží také nebezpečí vzniku nároků na odškodnění a riziko poškození dobré pověsti.