Naše řešení
Kompresory
Solutions
Produkty
Kompresory
Process Gas and Air Equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Servis a díly
Maximalizujte účinnost
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Pneumatické motory
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Průmyslové nářadí a řešení
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky

Atlascopcosaurus: spojení archeologie a výkonného průmyslového vybavení

Ne každá společnost má svůj druh dinosaura, který je po ní oficiálně pojmenován! Společnost Atlas Copco získala tuto výsadu před více než 30 roky, kdy bylo nově objevenému druhu býložravého dinosaura dáno rodové jméno Atlascopcosaurus. Byl to projev uznání za podporu, kterou společnost poskytovala při archeologickém výzkumu, který po několik let prováděl paleontolog dr. Thomas H. Rich v Dinosauří zátoce v australském státě Victoria.

Druh Atlascopcosaurus loadsi, který byl odhadem 2 až 4 metry dlouhý a vážil asi 125 kg, patřil do čeledi Hypsilophodontidae a žil v raném křídovém období, tedy před 100–120 miliony let. Druhové jméno loadsi se odkazuje na Billa Loadse, manažera společnosti Atlas Copco ve státě Victoria, který přijal rozhodnutí o podpoře výzkumného projektu.

Stovky dobrovolníků

Dinosaurus Atlascopcosaurus vděčí svému jméno společnosti Atlas Copco

Atlascopcosaurus loadsi

Dinosauří zátoka, což je oblast bohatá na fosilie, se nachází na jihovýchodním pobřeží Austrálie, na území státu Victoria. Dr. Thomas H. Rich z muzea státu Victoria a Patricia Vickers-Richová z Monashovy univerzity zde po dobu 10 roků vedli výzkumné projekty. Během své první návštěvy oblasti, která se uskutečnila v roce 1980, objevili dr. Rich a jeho dva kolegové úlomky zkamenělé kosti. O čtyři roky později začala skupina, která byla tvořena stovkami dobrovolníků z řad studentů, paleontology z vědeckých pracovišť a horníky, s vykopávkami. Mezi zúčastněnými byla i společnost Atlas Copco, která během dalších několika roků podporovala projekt tím, že poskytovala vybavení a odborné znalosti.

Odrazující úkol

Zkameněliny byly zabořeny ve vrstvách písku, bahna a jílu, které byly po dobu více než 100 milionů roků vzájemně stlačovány za vzniku tvrdé horniny. Pro uvolnění dinosauří kosti vážící jeden kilogram bylo nutno odstranit přibližně 30 kilogramů tvrdé horniny. Vědci často pracovali v tmavých, úzkých tunelech, které někdy byly bahnité a kluzké. Práce byly komplikovány tím, že místo vykopávek se nacházelo v těsné blízkosti strmého útesu, který se svažoval k moři.

Působivě spolehlivé vybavení

Vybavení poskytnuté společností Atlas Copco, které skupina používala při provádění vykopávek, zahrnovalo vrtací kladiva, pneumatické nářadí a kompresory. Dr. Rich prohlásil, že je vděčný za podporu poskytnutou společností Atlas Copco a že na něho zapůsobila spolehlivost poskytnutého vybavení.

“ Právě proto, že jsem se sám přesvědčil o spolehlivosti, jsem mnohem později, tedy v roce 2007, kdy jsem v oblasti North Slope na Aljašce hloubil experimentální tunel pro vyzvednutí dinosaurů z věčně zmrzlé půdy, trval na použití vybavení Atlas Copco při provádění prací. ”

Dr. Thomas Rich

Czech Republic Applications