Our Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení

Christensen 140 CS vzal Cínovec útokem

Drill rigs Mining and Rock Excavation

Stejně jak v loňském, tak i v letošním roce společnost Atlas Copco čelí zvýšené poptávce po tradičních vrtacích zařízeních pro stavební a zejména kamenoprůmysl. Díky přísným požadavkům na zachování životního prostředí, mnohdy i díky velkému politickému tlaku, otevřít kamenolom, důl či pouze prozkoumat případné zásoby bývá velice složité, někdy přímo nemožné. V této složité době se společnosti Atlas Copco povedlo po více jak 13 letech dodat na český prospektorský trh vrtací soupravu určenou pro provádění hlubokých vrtů za účelem provádění průzkumných prací. Vrtací soupravu zakoupila společnost GEO-Drilling pana Milana Němce, která není na českém trhu pro tento druh prací žádným nováčkem. Pan Milan Němec vlastní několik starších vrtacích souprav a provádí celou řadu zajímavých projektů po celé ČR. Rozhodnutí pana Milana Němce pro výběr vrtací soupravy, tak jak je vnímáno naší společností, nebyla žádná náhoda a vycházelo jednak z jeho vlastních zkušeností s našimi výrobky, jednak z provedení pečlivé technické specifikace, která jasně hovořila pro typ Christensen 140 CS.

Více informací o Christensenu 140 CS na Cínovci si přečtěte v přiloženém .pdf souboru.