Our Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení

Společnost Atlas Copco otevírá rozšířené inovační centrum

Společnost Atlas Copco, která je předním poskytovatelem řešení zaměřených na trvale udržitelnou produktivitu, slavnostně uvedla do provozu rozšířené inovační centrum v německém městě Bretten. Středisko bude vycházet vstříc neustále se zvyšující poptávce zákazníků zaměřené na zkoušení a vyvíjení pokrokových spojovacích technologií.

V novém, vysoce technicky vyspělém objektu získají zákazníci z řad výrobců automobilů i z dalších průmyslových oborů přístup k vývoji a zkoušení různých pokročilých metod spojování pod jednou střechou.

Henrik Elmin, prezident obchodní oblasti Industrial Technique

“ Inovační centrum nám poskytuje zvýšenou kapacitu, kterou potřebujeme při zavádění inovací a vytváření nových řešení v součinnosti s našimi zákazníky. ”

Henrik Elmin , prezident obchodní skupiny Industrial Technique
Inovační centrum spojovacích technologií Atlas Copco

Toto německé středisko je jedním z deseti inovačních středisek společnosti Atlas Copco, která jsou rozmístěna v celém světě od Číny po USA. Rozšíření tohoto střediska umožnilo zvýšení ročního počtu zákaznických projektů, které zde procházejí zkouškami, z asi 250 na 500. Větší prostor byl potřebný také pro školení zákazníků a zaměstnanců, nový logistický systém a kancelářská pracoviště využívaná stávajícími i novými zaměstnanci. Do modernizace tohoto střediska investovala společnost Atlas Copco asi 6,8 mil. euro. Ve středisku pracuje více než 400 zaměstnanců, kteří obsluhují převážně střední a jihovýchodní Evropu.

Například výrobci automobilů používají ve stále větší míře lepidla, což souvisí se snahou nahrazovat ocel lehčími materiály, mezi které patří hliník, a dosahovat tak u vozidel nižší spotřeby paliva. Spojování těchto lehčích materiálů tradičním svařováním může být obtížné, což otevírá prostor alternativním montážním technologiím.

Společnost Atlas Copco má tři významné značky působící v oblasti průmyslových montážních řešení. SCA, Henrob a Atlas Copco. Obchodní skupina v současnosti tyto tři značky slučuje do jedné značky Atlas Copco s cílem zvýšit kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům, kteří tak budou schopni dosahovat vyšší produktivity. Značky SCA a Henrob se však budou nadále používat k označování výrobků.

Atlas Copco je přední světový poskytovatel řešení pro udržitelnou produktivitu. Skupina dodává zákazníkům inovativní kompresory, podtlaková řešení, systémy úpravy stlačeného vzduchu, stavební a důlní stroje, průmyslové nářadí a montážní systémy. Společnost Atlas Copco vyvíjí produkty a služby zaměřené na produktivitu, energetickou účinnost, bezpečnost a ergonomii. Společnost byla založena v roce 1873 ve švédském Stockholmu a působí ve více než 180 zemích. V roce 2017 dosáhla společnost Atlas Copco výnosů ve výši 116 miliard švédských korun (12 miliard euro) a měla 47 000 zaměstnanců.

Kontakt pro více informací:

Gabriela Vránková

Communications Manager
Atlas Copco, divize Průmyslová technika a nářadí

Samoděrovací nýtování Dávkovací řešení