Naše řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Řešení
Průmyslová odvětví
Průmyslové nářadí a řešení
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Letecký průmysl
Průmyslová odvětví
Průmyslová odvětví
Produkty
Průmyslové nářadí a řešení
Montážní nástroje a řešení
Produkty
Montážní nástroje a řešení
Montážní nástroje a řešení
Montážní nástroje a řešení
Nástroje pro odstraňování materiálu
Produkty
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Nástroje pro odstraňování materiálu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Produkty
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Příslušenství vzduchového rozvodu
Řešení pro utahování velkých šroubů
Produkty
Řešení pro utahování velkých šroubů
Řešení pro utahování velkých šroubů
Řešení pro utahování velkých šroubů
Řešení pro utahování velkých šroubů
Servis
Průmyslové nářadí a řešení
Servisní řešení Atlas Copco
Servis
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Servisní řešení Atlas Copco
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Prostor pro odborníky
Prostor pro odborníky
Průmyslové nářadí a řešení
Naše stroje
Řešení
Produkty
Naše stroje
Lehká stavební a demoliční technika
Produkty
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Lehká stavební a demoliční technika
Náhradní díly a servisní služby
Naše stroje
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Náhradní díly a servisní služby
Atlas Copco Rental
Řešení
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Řešení
Produkty
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Produkty
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Sortiment průmyslových řešení zpracování kondenzátu
Servis a díly
Kompresory
Maximalizujte účinnost
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Servis a díly
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Náhradní díly vzduchového kompresoru
Kompresory

Facebooková #selfie soutěž

Atlas Copco Smart Connected Assembly Roadshow je koncept, kterým Atlas Copco ukazuje možnosti v digitalizaci výroby, pokročilé komunikaci systému a to vše v návaznosti na 4. průmyslovou revoluci známou jako Industry 4.0 nebo také internet věcí.

Like us social media
Přistupte blíže... #SmartConnectedAssemblyRoadshow je tady. A my jsme pro vás připravili SOUTĚŽ, kde vyhrává každý. Každý, kdo nám pošle #selfie s truckem nabitým tím nejlepším z průmyslu 4.0.
Svá fota vkládejte do komentáře pod soutěžním příspěvkem nebo posílejte na adresu social.media@cz.atlascopco.com.
Výhru předáme osobně nebo zašleme poštou. Soutěž probíhá od 11. do 27. 11. 2017.

Těšíme se na vaše selfies

Pravidla soutěže Soutěž trvá od 11.10. do 27.11.2017 a koná se na území České republiky. Jejím organizátorem je společnost Atlas Copco s.r.o., se sídlem v ulici Průmyslová 1428/10, 102 00 Praha-Hostivař, IČ: 49614932, registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 21114 (dále jen organizátor). Účastníkem soutěže (dále jen účastníkem) je každý, kdo na facebookový profil Atlas Copco Česká republika přidá selfie s kamionem Smart Connected Assembly do soutěžního příspěvku. Popřípadě pošle soutěžní fotografii na e-mailovou adresu social.media@cz.atlascopco.com. Na fotografii musí být zřetelně vidět účastník i kamion, selfie je následně nutné opatřit hashtagem #SmartConnectedAssembly. Každý účastník může přidat na profil, případně zaslat na e-mail, jen jednu soutěžní fotografii. Ta pochopitelně nesmí být nedovoleného či nemravného obsahu (nesmí mít pornografický charakter, porušovat práva duševního vlastnictví třetích osob, propagovat zločinecké, rasové či nábožensky nesnášenlivé a nezákonné ideologie). Účastník se dále zavazuje poskytnout organizátorovi údaje potřebné pro jeho identifikaci (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a věk). Tyto údaje musejí být aktuální a pravdivé, v případě, že tomu tak není, je organizátor oprávněn vyloučit účastníka ze soutěže. Účastník zapojením do soutěže dává organizátorovi souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů po celou dobu soutěže a dalších dvou let po ukončení soutěže pro účely řádného zajištění jejího průběhu. Dle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, účastník bere na vědomí, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, jejich blokování a likvidaci. Každý účastník soutěže, který splní výše uvedené podmínky, získává automaticky odměnu. Tou je cestovní zámek. Odměnu poskytuje organizátor a účastníkům ji zašle poštou. Výherce není povinen odměnu přijmout a nemůže ji naopak vymáhat soudní cestou. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž přerušit, zrušit či změnit její pravidla. V takovém případě nevzniká nárok na odškodnění. V případě sporných případů pak rozhoduje dle vlastního uvážení, které je následně platné. Za obsah nahraných fotografií nenese žádnou zodpovědnost, stejně tak nenese zodpovědnost za případné škody způsobené neúmyslným či neplánovaným selháním systému. Organizátorem soutěže není Facebook, nenese tedy zodpovědnost za soulad pravidel s právními předpisy České republiky a vůči účastníkům soutěže nenese žádné závazky. Účastník se zapojením do soutěže zavazuje dodržovat její pravidla. V případě jejich nedodržení si organizátor vyhrazuje právo účastníka ze soutěže vyloučit a fotografii ze svého profilu odstranit. Organizátor tak činí ve své plné kompetenci. Vyloučením ze soutěže účastník ztrácí právo na případnou výhru, organizátor přitom není povinen v takovém případě soutěž opakovat.

Kontaktujte nás

Atlas Copco s.r.o., Průmyslové nářadí

Průmyslové nářadí a řešení Czech Republic 4. průmyslová revoluce