Our Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Solutions
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení
Průmyslové nářadí a řešení

Atlas Copco si dnes připomíná 25. výročí Světového dne vody

Společnost Atlas Copco začala finančně podporovat projekty spojené s nedostatkem pitné vody už v roce 1984 prostřednictvím své organizace Water for All.

Tato celosvětová nezisková organizace poskytuje lidem v nouzi dlouhodobý přístup k čisté pitné vodě, sanitárním prostředkům a hygieně. Díky dobrovolným příspěvkům od zaměstnanců, které společnost Atlas Copco dvojnásobí, už přibližně 2 miliony lidí pocítilo pomoc v rámci projektu Water For All.

“ Naši zaměstnanci se velice angažují v oblasti sociální zopdovědnosti tím, že přispívají jak časem, tak i penězi. Atlas Copco také nepřetržitě pracuje na snížení spotřeby vody v našich zařízeních a zvyšuje využití obnovitelné energie. ”

Sofia Svingby , viceprezidentka Corporate Responsibility

Nedostatek nezávadné vody v blízkosti domova má obrovské zdravotní důsledky pro stovky milionů lidí, zejména pro ženy a dívky. Jedním z cílů OSN pro udržitelný rozvoj je, aby do roku 2030 měl každý bezpečný přístup k čisté vodě.

Úspěšný Jaldoot

Atlas Copco podporuje dvojnásobkem příspěvky do Water for All. V roce 2017 proběhl úspěšný projekt v oblasti Maharashtra, Indie.

Jeden z projektů dokončených v roce 2017 se nazývá Jaldoot, což znamená vodní posel. Ten umožnil vybudovat a provozovat vlastní vodovodní systémy ve vesnicích v indickém regionu Maharashtra, který trpí velkým suchem. Jaldoot celkově pomohl 88 000 lidem ve 23 vesnicích.

Vedle poskytování pitné vody projekt inicioval a pomohl naplánovat další rozvoj a ochranu vodních zdrojů. To pomáhá snížit nadměrnou závislost zemědělství na monzunu, které je hlavním zdrojem zaměstnanosti a příjmů v regionu.

Water for All v roce 2017

Přibližně 374 000 lidí se dostalo pomoci díky projektům realizovaným v roce 2017.
Water for All provozovala 55 projektů v Asii, Africe a Americe. Z toho 26 stále pokračuje.
Více než 8 000 zaměstnanců společnosti Atlas Copco po celém světě jsou aktivními členy Water for All.

Voda mění vše

Loading...

Water for All Czech Republic