Luftseparering

Driftssikker, ren forsyning af luft til kryogene gasanlæg, der medvirker til en daglig og sikker produktion af ilt, nitrogen og argon

Vi tilbyder kompressorer, som producerer ren luft driftssikkert og omkostningseffektivt fra 0,3 bar til 15 bar – perfekt tilpasset til luftseparationsprocesser.

Kryogent anlæg

Vores udlejningsservice garanterer hurtig reaktion ved nedlukning, både planlagt og i nødsituationer:100 % oliefri kompressorer giver maksimal renhed

Class 0 Iso 8573-1

Produktet fra både vores elektriske og dieseldrevne kompressorer er ISO-certificeret forureningsfrit uanset driftsforholdene. Vi har designet dem til anvendelser, hvor der kræves den højeste grad af renhed, som f.eks. kryogen luftadskillelse.


Som den første virksomhed i branchen, der producerer ISO-certificeret oliefri trykluft, garanterer vi nul risiko for olieforurening. Det betyder ingen risiko for beskadiget eller usikker produktion eller for tab pga. driftsforstyrrelser – ved alle trykniveauer.


  • Manufacturing Industry - brochure 464.3 kB, PDF