Atlas Copco Rental Australia leverer nitrogenløsning for at undgå gaseksplosioner under boring ved åben kulmine

16. februar 2017

Antwerpen, Belgien, 16. februar 2017: Da Coal Augering Services, en highwall-mineentreprenør, havde brug for at reducere iltkoncentrationen og eliminere eventuel risiko for gaseksplosioner ved BHP Millennium-kulminen, bad de Atlas Copco Rental om at levere en totalløsning.

Millennium-minen er en åben mine, der ligger 160 kilometer (100 miles) sydvest for Mackay i Australien, og som producerer kokskul og lav- til middelflygtig PCI (Pulverized Coal Injection) til eksportmarkeder.


Coal Augering Services er blevet hyret til at bore omkring 280 huller i det nederste åbne lag for at udvinde yderligere 25 % kul (eller omkring 75.000 tons). Hullernes dybde varierer fra 35 til 75 meter og har en diameter på 2 meter.


Under denne boring er der stor risiko for tilstedeværelse af eksplosive gasser, så der var behov for at udvikle en løsning. For at forhindre eksplosioner anvendte Coal Augering Services til at begynde med en dieseldreven ædelgasgenerator (IGG – Inert Gas Generator), hvor luften brændes ved hjælp af diesel for at reducere iltkoncentrationen til under 12 % i 15 meters dybde. De skiftede imidlertid hurtigt til en nitrogengenerator fra Atlas Copco Rental Australia til dette formål.


Takket være vores mobile NGM 200 nitrogengenerator, der leverer 96 % ren N2 ved 9 bar, i kombination med en XAVS 850 kompressor, var det muligt at opnå den påkrævede ædelgaskoncentration ved 12 meter for huller med en dybde på både 35 og 75 meter, hvorved enhver eksplosionsfare blev undgået.


Ud over denne hovedudfordring var der flere andre aspekter, som vi måtte tage højde for.  • Temperaturen i udgravningen (over 50 °C) i kombination med de konstante vandtankvogne medførte en høj luftfugtighed. For at løse dette problem blev der tilføjet en efterkøler til kompressoren.
  • Støvet miljø. Derfor sørgede vi hele tiden for vedligeholdelse og rene filtre for at sikre, at kompressoren kørte optimalt.
  • Borets konstante bevægelse med cirka 30 meter i timen. For at håndtere dette fremstillede vi en særlig trailer til enhederne, så de kunne flytte sig sammen med læsseren.
  • Der blev også taget højde for de helt specielle sikkerhedskrav i en mine, og enhederne blev tilpasset til at overholde dem alle.

Tim Vaughan, Atlas Copco Rental Australia - Account manager, Queensland & PNG forklarer: Efter nogle mindre startvanskeligheder har kunden underskrevet en langtidskontrakt og er glad for at være skiftet fra en ædelgasgenerator til en sikrere og endnu mere pålidelig nitrogenløsning.”


Få yderligere oplysninger ved at kontakte:

Atlas Copco er en af verdens førende leverandører af bæredygtige produktivitetsløsninger. Koncernen leverer innovative kompressorer, vakuumløsninger, luftbehandlingssystemer, udstyr til byggeri/anlæg og minedrift, elværktøj og montagesystemer til kunderne. Atlas Copco udvikler produkter og tjenester med produktivitet, energieffektivitet, sikkerhed og ergonomi for øje. Virksomheden blev grundlagt i 1873, har hovedsæde i Stockholm i Sverige og har kunder i mere end 180 lande på verdensplan. I 2016 havde Atlas Copco omkring 45.000 medarbejdere og en indtjening på SEK 101 mia. (EUR 11 mia.). Få mere at vide på www.atlascopcogroup.com. Specialty Rental er en afdeling inden for Atlas Copcos Byggeteknik. Det leverer midlertidige udlejningsløsninger omkring luft og strøm til kunder i industrisegmenter i hele verden. Speciallejeservice tilbydes af flere brands. Divisionens hovedkvarter er placeret i Houston, USA. Læs mere på www.atlascopcorental.com