Atlas Copco Rental dieseloliefri luft viste sig at være den bedste løsning til kontinuerlig lufttilførsel på fabrikken Tata Steel i Indien

17. marts 2016

Antwerpen, Belgien, den 17. marts 2016: Atlas Copco PTS 916 kompressorer blev udlejet til Tata Steel, Kalinganagar, hvor projektkravet var at installere en 3,3 MTPA integreret stålfabrik i sin første fase. 
Idet uafbrudt el var en begrænsning i idriftsættelsen af stålfabrikken, viste det sig, at Atlas Copco Rental dieseloliefri luft var den bedste løsning til kontinuerlig lufttilførsel.

PTS 916 på arbejde!

En af de førende producenter af stål i Indien, Tata Steel, havde brug for tilføre luft til sit koksanlæg ved Kalinganagar, for i idriftsættelsesfasen at levere brændstof til de andre enheder i stålfabrikken såsom højovn, stålstøberi og varmerullet metal.


Koks er en renset form for kulstof, der bliver ved med at brænde og producere gasser til smelteprocesser og andre stålforarbejdningsprocesser til fremstilling af kvalitetsstålprodukter.
Koksanlægget behøver kontinuerlig luftforsyning, når det først er sat i drift, og har i en periode på mindst 3 måneder ikke råd til at miste lufttilførsel. I øjeblikket går den elektriske strømforsyning kun gennem Odisha Grid, hvilket giver udsving med en hyppighed af 1-2 forstyrrende strømafbrydelser om måneden.

Hver gang den kontinuerlige strøm mistes, resulterer en genstart af akkumulatoren i store tab. Tab i den størrelsesorden vil direkte medføre tab af ressourcer og kostbar tid. Tata Steel har normalt deres egne elektriske kompressorer med indbygget redundans i deres fabriksanlæg med biprodukter, men indtil de får deres eget kontrollerede kraftværk (CPP) til at fungere, kan de ikke udelukkende satse på elektriske kompressorer. Atlas Copco PTS kompressorer indebærer fordelen ved et fornuftigt nødløsningsarrangement om kontinuerlig tilførsel af trykluft, indtil deres kontrollerede kraftværk bliver funktionsdygtigt.

Atlas Copco Rental dieseloliefri luft blev med succes anvendt til driften af Coke Oven akkumulatorfabrik i en periode på 4 måneder i Tata KPO projektet i Kalinganagar.

“ Atlas Copco-teamet var meget opmærksomme og hjælpsomme, og på grund af deres indsats var vi i stand til at fortsætte med uafbrudt akkumulatoropvarmning. Salgs- og serviceteamet, som jeg samarbejdede med, var meget vidende og virkede oprigtigt interesserede i at hjælpe os med at finde en løsning, der opfyldte vores behov, og samtidig sikrede de os samlede løsninger. ”

Mr. Neeraj Sinha , Projektleder (MEK), Coke Plant, Odisha-projektet

Tata har samarbejdet med Atlas Copco produkter i årtier, idet de anvender oliefri og oliesmurte kompressorer i deres fabrik i Jamshedpur og har oplevet problemfri produktydeevne.

Denne tillid til Atlas Copcos varemærke og den unikke løsning med bærbare, dieseldrevne oliefri luftkompressorer på lejebasis har resulteret i en vellykket idriftsættelse af Coke Oven akkumulatorfabrik.

“ Vi værdsætter den fremragende kundeservice, som jeres medarbejdere leverede i KPO – Coke-projektet ”

says Neeraj Sinha

For yderligere oplysninger, kontakt


Atlas Copco er en af verdens førende leverandører af bæredygtige produktivitetsløsninger. Koncernen betjener kunderne med innovative kompressorer, vakuumløsninger, luftbehandlingssystemer, udstyr til byggeri/anlæg og minedrift, elværktøj og montagesystemer. Atlas Copco udvikler produkter og service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, sikkerhed og ergonomi. Virksomheden blev grundlagt i 1873, er hjemmehørende i Stockholm i Sverige og når ud til mere end 180 lande på verdensplan. I 2015 havde Atlas Copco over 43.000 medarbejdere og en indtjening på SEK 102 mia. (EUR 11 mia.).


Specialty Rental er en afdeling inden for Atlas Copcos bygge- og anlægsteknikområde. Den leverer midlertidige udlejningsløsninger til luft, nitrogen, damp og strøm til kunder i branchesegmenter i hele verden. Speciallejeservice tilbydes af flere brands. Divisionens hovedkvarter er placeret i Houston, USA.