Har du en plan klar i tilfælde af pludselige driftsstop eller nødsituationer?

Det er måske på tide at overveje at udarbejde en beredskabsplan!

Anmod om information

Skulle det ske, at din primære forsyning af trykluft eller strøm går ned, gælder det om at være forberedt!

Vi kan hjælpe dig med på forhånd at sikre, at du er klar til at reagere hurtigt. Vi samarbejder med dig om at udvikle og implementere en beredskabsplan for, hvilket reserveudstyr og specifikationer du kan få brug for ved pludseligt driftsstop.


Med vores beredskabsplan kan et driftsstop i tilfælde af maskinfejl minimeres, så produktionen kommer op at køre igen i en fart.

“ Lad en af vores erfarne repræsentanter udarbejde en gratis beredskabsplan, der matcher dine specifikke behov. ”

Hvad får du?

Gennemgang af trykluftforsyningen:

Det første skridt er at beregne dit trykluftbehov: diesel- eller eldrevet, højt eller middelhøjt tryk, skal det kombineres med forstærkere og/eller tørretumblere? Vi bruger avancerede måleteknikker til at fastslå dit faktiske trykluftbrug og kravene til luftkvaliteten.

Dette gør det let at vælge den rette optimerede kombination af udlejningsudstyr og tilbehør til din beredskabsplan.

En plan med tre faser:

Vi evaluerer derefter vores forslag og forbereder en trinvis plan afhængigt af antallet af udlejningsenheder, som kræves til dit anlæg.

Vi kan skaffe udstyr fra flåden på lokal, national og international basis, og en anslået tidsplan for levering af alt udstyret medfølger.


Vi oplyser pladsbehovet og anbefaler tilslutningspunkter til dit system.


Ikke kun kompressorer:

Udover logistik i forhold til at levere det korrekte udstyr på stedet forstår vi også vigtigheden af miljømæssige og sikkerhedsmæssige overvejelser.

Som en del af planlægningsprocessen går vi i dialog med dine medarbejdere inden for sikkerhed og miljø for at sikre, at vores midlertidige installation overholder dine krav. For eksempel kræver installationen måske belysning & indhegning.


Vi tager os af miljøet:

Afhængigt af det krævede antal enheder er der muligvis behov for kontinuerlig brændstofpåfyldning og vedligeholdelse, og udslip af brændstof eller olie kan udgøre en potentiel risiko.

Vi minimerer disse risici ved at anvende interne foranstaltninger vedrørende udslip på alle kompressorer. Desuden kan vi levere eksterne brændstoftanke for at reducere hyppigheden af genopfyldning.


Det handler om at skabe løsninger!