Vores løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Udlejningsflåde
Atlas Copco Rental
Nitrogen generatorer
Udlejningsflåde
Oliefrie luftkompressorer
Udlejningsflåde
Oliefrie luftkompressorer
Oliefrie luftkompressorer
Oliesmurte luftkompressorer
Udlejningsflåde
Oliesmurte luftkompressorer
Oliesmurte luftkompressorer
Tilbehør
Udlejningsflåde
Brancher, der anvender vores løsninger
Atlas Copco Rental
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Compressors
Solutions
Produkter
Compressors
Process Gas and Air Equipment
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Produkter
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Service og reservedele
Compressors
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Trykluftkompressordele
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Industriværktøj og systemløsninger
Solutions
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Luftfart
Luftfart
Luftfart
Brancher, der anvender vores løsninger
Støberier og metalbearbejdningsvirksomheder
Brancher, der anvender vores løsninger
Støberier og metalbearbejdningsvirksomheder
Støberier og metalbearbejdningsvirksomheder
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Produkter
Industriværktøj og systemløsninger
Bearbejdende værktøjer
Produkter
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Trykluftmotorer
Trykluftstilbehør
Produkter
Trykluftstilbehør
Trykluftstilbehør
Industriværktøj og systemløsninger
Vacuum solutions

Spørgsmål til oliefri og Klasse 0, som vi ofte bliver stillet

Hvilke TÜV-tests kræves der til en kvalificering iht. ISO 8573-1 KLASSE 0?

Del 2-testen måler aerosoler og væsker. Testen kan udføres ved metoder med delvis gennemstrømning (B2) eller fuld gennemstrømning (B1) (se nedenfor). Del 5-testen måler kun dampe. Begge dele er nødvendige for at opnå en ISO 8573 KLASSE 0-certificering. Det betyder, at alle tre kilder til olieforurening – aerosol, damp og væske – skal måles.

Hvad er den væsentligste forskel mellem testmetoderne med delvis gennemstrømning (B2) og fuld gennemstrømning (B1)?

Begge metoder accepteres i forhold til aerosol- og væskemåling iht. ISO 8573-1, del 2. B2-metoden er kun rettet mod midten af luftstrømmen. Olieaerosoler registreres, men olie, som sætter sig fast på rørvæggen (vægstrøm) detekteres ikke. De fleste kompressorproducenter foretrækker stadig denne mindre indgribende metode. B1-metoden undersøger hele luftstrømmen og måler både aerosoler og vægstrøm. Denne omfattende testmetode er blevet anvendt på hele Atlas Copcos sortiment af oliefrie luftkompressorer. Alligevel er der ikke fundet spor af olie i afgangsluftstrømmen.

Kan olieindsprøjtede kompressorer med oliefiltre levere oliefri luft?

Denne løsning betegnes ofte som "teknisk oliefri luft". Selv under optimale forhold og med adskillige oliefjernelsestrin er luftkvaliteten med hensyn til olie mistænkelig. For at opnå selv en knap acceptabel luftkvalitet i olieindsprøjtede kompressorer er det nødvendigt at indsætte luftkølingsenheder og flere oliefjernelsestrin med flere forskellige komponenter. Fejl i blot nogle af disse komponenter eller utilstrækkelig vedligeholdelse kan resultere i olieforurening af en proces. I forbindelse med kompressorer med olieindsprøjtning vil der altid være en risiko for forurening og eventuelle alvorlige konsekvenser for virksomheden.

Hvad er betydningen af den omgivende temperatur?

Et aspekt, der påvirker luftsystemernes effektivitet og renhed, er temperaturen. Ved at bruge kompressorer med olieindsprøjtning og olieudskillelsesfiltre stiger olieoverførslen gennem filtermediet eksponentielt i forhold til temperaturen ved filtreringsprocessen. Hvis den omgivende temperatur i kompressorrummet stiger til 30 °C, kan kompressorens afgangstemperatur være 40 °C med en olieoverførsel, der er 20 gange højere end den angivne værdi. Sådanne temperaturer er ikke usædvanlige i koldere lande, hvor temperaturen i kompressorrummet er betydeligt højere end udenfor. Temperaturerne forårsager samtidig en stigning i luftens dampindhold, hvoraf noget af det kan overføres til slutproduktet. Derudover forkorter høje temperaturer levetiden af de aktive kulfiltre. En stigning i temperaturen fra 20 °C til 40 °C kan reducere filterets levetid med op til 90 %. Hvad der er endnu værre, så advarer det aktive kulfilter ikke brugeren, når det er mættet. Det lader ganske enkelt olien passere igennem til processerne. For Atlas Copcos oliefrie kompressorer afhænger luftkvaliteten af temperaturen.

Hvad med olieforurening i den omgivende luft?

Den omgivende luft har meget få spor af olie fra køretøjer og industrikilder. I forurenede områder overstiger olieindholdet dog normalt ikke 0,003 mg/m3. Dette understøttes af tests foretaget af TÜV i nærheden af en fabrik med omfattende maskinbearbejdningsaktivitet (herunder drejning, fræsning, slibning og boring). Der var tung biltrafik og et affaldsforbrændingsanlæg lige i nærheden. Når den bortsuges af en oliefri kompressor, vaskes denne ekstremt lille mængde atmosfærisk olie væk af kondensatet i intercooleren og efterkøleren, og giver en ren, oliefri luft i processen.