EMS-Chemie i Schweiz forbedrer energi- og vandforbruget med ZH 15000 turbokompressor

I 2012 leverede vi to oliefrie centrifugalturbokompressorer af typen ZH 15000 med tørkølere og pumper til et nyt kølevandskredsløb hos den schweiziske kemikoncern EMS-Chemie. Vores enheder sørger for trykluft- og nitrogenproduktion på produktionsanlægget Domat/Ems – med imponerende resultater.

Oliefrie kompressorer Klasse 0 Kemisk og petrokemisk industri

Forbedring af luftforsyning og nitrogenproduktion

ZH 15000 turbo compressor installation at Ems Chemie, Swizzerland

Opstilling af ZH 15000 turbokompressor hos EMS-Chemie i Schweiz

Specialisten inden for højtydende polymer, hvis produkter anvendes i bil- og mobiltelefonindustrien, gav os en ambitiøs udfordring. Trykluftforsyningen til anlægsluft- og luftseparationssystemet stod over for at skulle forbedres, mens den nye trykluftenhed skulle have et nyt kølesystem.
Udfordringen bestod i at gennemføre opgaven uden på noget tidspunkt at skulle afbryde produktionen.
Behovet på Domat/Ems-produktionsanlægget er enorme. Hvert år skal der bruges 74.000.000 Nm3 trykluft til anlægsluftforsyningen og 69.000.000 Nm3 til produktion af nitrogen. I 2010 viste det sig, at de eksisterende systemer ikke ville kunne opfylde produktionsbehovet meget længere.
Når én af de 6 kompressorer brød ned, stillede EMS-Chemies ingeniører spørgsmålstegn ved det eksisterende koncept og begyndte at undersøge muligheden for en planlagt kapacitetsstigning. De fandt på at omstrukturere hele systemet og kontaktede os med henblik på en skræddersyet løsning.

En skræddersyet løsning med ZH 15000 turbokompressorer

Den eksisterende enhed bestod af 2 turbokompressorer og 4 gamle, oliefrie skruekompressorer, som forsynede de to trykluftnetværk, der kørte med forskellige trykniveauer. De 2 ZH turbokompressorer, én fra en anden leverandør og en gearet turbo at typen ZH 10000, blev bibeholdt for at garantere forsyningssikkerhed, og fordi de understøttede de 2 nye gearede turbokompressorer af typen ZH 15000.
De 2 nye kompressorer leverer både anlægsluft og trykluft til nitrogenproduktionen ved forskellige trykniveauer i et optimalt trykområde. Derudover udvidedes anlægsluftnetværket med en ekstra adsorptionstørrer for at opfylde det stigende behov for trykluft. Ingeniørerne fik til opgave at gennemføre skiftet uden at lukke produktionen ned, hvilket lykkedes takket være omhyggelig planlægning og præcis udførelse.
Det første skridt var at installere et nyt, lukket kølevandskredsløb med en tør kølekapacitet på 3 MW og derefter udlægge det nye rørsystem i den centrale trykluftenhed. Den nye trykluftenhed blev opstillet ved siden af de gamle kompressorer.

“ Vi udarbejdede et helt parallelt system og skiftede derefter enheden, én maskine ad gangen for at sikre opretholdelse af 24-timers produktion. Vi havde en enestående partner, som altid fandt på en løsning, når vi stødte på problemer. ”

Josef Wolf , Projektleder hos EMS-Chemie

ZH 15000 giver mindre spildvarme og mindre energiforbrug

Den topmoderne, centrale trykluftenhed, ZH 15000, hjalp EMS-Chemie med at opnå en besparelse i elforbruget på 10 %. Det nye kølevandssystem har reduceret vandforbruget med op til 75 %.

“ Spørgsmålet om energiforbruget var vores største bekymring, og også på dette punkt er vi ovenud tilfredse. ZH 15000 genererer mindre spildvarme og forbruger mindre energi med samme effekt. Deres energieffektivitet er ganske simpelt bedre. Det er præcis, hvad vi havde brug for. ”

Martin Schlumpf , Energichef hos EMS-Chemie