Den forskel, et varmegenvindingssystem gør

Nanium SA, en halvlederproducent i Vila do Conde, Portugal og Atlas Copco har haft et succesfuldt partnerskab med fokus på bæredygtig produktivitet i 16 år. Allerede fra begyndelsen valgte Nanium vores oliefrie kompressorer i kombination med tørrings- og filtreringssystemer for at opnå en luft af høj kvalitet. Carlos Costa, direktør for forvaltning af infrastruktur hos Nanium, tilføjer, "Atlas Copco har stor erfaring på anlæg i halvlederfabrikker, hvor der stilles ekstremt høje krav til driftssikkerhed og luftkvalitet."

Løsninger til energigenvinding Oliefrie kompressorer Halvleder

“ Vores valg var baseret på muligheden for at få udstyret til at køre ved fuld last, mens kompressoren med frekvensreguleret omdrejningshastighed giver mulighed for at tilpasse trykluftproduktionen til anlæggenes forbrug. På den måde opnås en høj grad af energieffektivitet og optimale arbejdsbetingelser for kompressorerne ”

Carlos Costa , Direktør for forvaltning af infrastruktur hos Nanium

Oliefrie luftkompressorer giver forbedret energieffektivitet

Virksomheden valgte kompressorer, der skulle hjælpe med at forbedre energiforbruget på anlægget. Nanium har i øjeblikket fem oliefrie, vandkølede skruekompressorer opstillet på anlægget – tre ZR 300s, én ZR 315 VSD med frekvensreguleret motor (VSD), og én ZR 400. Trykluften anvendes næsten fuldt ud i de rene lokaler, i direkte kontakt med de produkter, der fremstilles. Hver af dem er derfor kombineret med en lufttørrer med tørremiddel og opvarmet blæserudblæsning eller en BD tørrer for at opnå et højkvalitetsdugpunkt (PDP < -40 °C). Nanium kræver samtidig ingen olie og en lav partikelmængde iht. ISO 8573 Klasse 0-standarden for at opfylde deres strenge standarder.

En reduktion i gasforbruget med 90 %: ER 900

Ud over de fem kompressorer har Nanium for nylig købt en ER 900 enhed – et opvarmet vandstyringssystem til varmegenvinding i oliefrie, vandkølede kompressorer.

ER 900 genindvinder varmen fra kompressorerne i form af varmt vand. For at kunne overholde Naniums behov har vi ændret virksomhedens kompressor, så den udleder kølevandet ved ca. 80 °C. Det varme vand pumpes til en varmeveksler, hvis sekundære kredsløb cirkulerer returvandet til kedlen. Som følge deraf reduceres primærenergiens gastilførsel betydeligt.
"Det har gjort os i stand til praktisk talt at stoppe brugen af vores kedler med gasbrændere, hvilket har resulteret i en kæmpe reduktion i CO2-emissioner samt i vores energiregning," siger Costa. Det har tilmed reduceret naturgasforbruget på anlægget med ca. 90 procent. Derudover er kompressorernes energiforbrug samtidig billigere på grund af deres rolle i varmegenvindingssystemet.

Optimal kompressordriftstid

Partnerskabet mellem de to virksomheder er ikke blot baseret på udstyr, men omfatter også Atlas Copcos udstyrsvedligeholdelsesservice, som Costa krediterer ved at holde " vores kompressorer kørende i 15 år, 24 timer om dagen uden større problemer og med betydelige besparelser."