Vores løsninger
Atlas Copco Rental
Solutions
Udlejningsflåde
Atlas Copco Rental
Nitrogen generatorer
Udlejningsflåde
Oliefrie luftkompressorer
Udlejningsflåde
Oliefrie luftkompressorer
Oliefrie luftkompressorer
Oliesmurte luftkompressorer
Udlejningsflåde
Oliesmurte luftkompressorer
Oliesmurte luftkompressorer
Tilbehør
Udlejningsflåde
Brancher, der anvender vores løsninger
Atlas Copco Rental
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Compressors
Solutions
Produkter
Compressors
Process Gas and Air Equipment
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Produkter
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Stort udvalg af kondensatbehandlingsløsninger til industrielle formål
Service og reservedele
Compressors
Maksimer din effektivitet
Service og reservedele
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Maksimer din effektivitet
Trykluftkompressordele
Service og reservedele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Trykluftkompressordele
Industriværktøj og systemløsninger
Solutions
Brancher, der anvender vores løsninger
Industriværktøj og systemløsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Brancher, der anvender vores løsninger
Produkter
Industriværktøj og systemløsninger
Bearbejdende værktøjer
Produkter
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Bearbejdende værktøjer
Trykluftmotorer
Trykluftstilbehør
Produkter
Trykluftstilbehør
Trykluftstilbehør
Industriværktøj og systemløsninger
Vacuum solutions

Den forskel, et varmegenvindingssystem gør

Nanium SA, en halvlederproducent i Vila do Conde, Portugal og Atlas Copco har haft et succesfuldt partnerskab med fokus på bæredygtig produktivitet i 16 år. Allerede fra begyndelsen valgte Nanium vores oliefrie kompressorer i kombination med tørrings- og filtreringssystemer for at opnå en luft af høj kvalitet. Carlos Costa, direktør for forvaltning af infrastruktur hos Nanium, tilføjer, "Atlas Copco har stor erfaring på anlæg i halvlederfabrikker, hvor der stilles ekstremt høje krav til driftssikkerhed og luftkvalitet."

Løsninger til energigenvinding Halvleder Oliefrie kompressorer

“ Vores valg var baseret på muligheden for at få udstyret til at køre ved fuld last, mens kompressoren med frekvensreguleret omdrejningshastighed giver mulighed for at tilpasse trykluftproduktionen til anlæggenes forbrug. På den måde opnås en høj grad af energieffektivitet og optimale arbejdsbetingelser for kompressorerne ”

Carlos Costa , Direktør for forvaltning af infrastruktur hos Nanium

Oliefrie luftkompressorer giver forbedret energieffektivitet

picture

Virksomheden valgte kompressorer, der skulle hjælpe med at forbedre energiforbruget på anlægget. Nanium har i øjeblikket fem oliefrie, vandkølede skruekompressorer opstillet på anlægget – tre ZR 300s, én ZR 315 VSD med frekvensreguleret motor (VSD), og én ZR 400. Trykluften anvendes næsten fuldt ud i de rene lokaler, i direkte kontakt med de produkter, der fremstilles. Hver af dem er derfor kombineret med en lufttørrer med tørremiddel og opvarmet blæserudblæsning eller en BD tørrer for at opnå et højkvalitetsdugpunkt (PDP < -40 °C). Nanium kræver samtidig ingen olie og en lav partikelmængde iht. ISO 8573 Klasse 0-standarden for at opfylde deres strenge standarder.

En reduktion i gasforbruget med 90 %: ER 900

Ud over de fem kompressorer har Nanium for nylig købt en ER 900 enhed – et opvarmet vandstyringssystem til varmegenvinding i oliefrie, vandkølede kompressorer.

ER 900 genindvinder varmen fra kompressorerne i form af varmt vand. For at kunne overholde Naniums behov har vi ændret virksomhedens kompressor, så den udleder kølevandet ved ca. 80 °C. Det varme vand pumpes til en varmeveksler, hvis sekundære kredsløb cirkulerer returvandet til kedlen. Som følge deraf reduceres primærenergiens gastilførsel betydeligt.
"Det har gjort os i stand til praktisk talt at stoppe brugen af vores kedler med gasbrændere, hvilket har resulteret i en kæmpe reduktion i CO2-emissioner samt i vores energiregning," siger Costa. Det har tilmed reduceret naturgasforbruget på anlægget med ca. 90 procent. Derudover er kompressorernes energiforbrug samtidig billigere på grund af deres rolle i varmegenvindingssystemet.

Optimal kompressordriftstid

Partnerskabet mellem de to virksomheder er ikke blot baseret på udstyr, men omfatter også Atlas Copcos udstyrsvedligeholdelsesservice, som Costa krediterer ved at holde " vores kompressorer kørende i 15 år, 24 timer om dagen uden større problemer og med betydelige besparelser."