Princes Gate Spring Water i Wales sikrer renheden i produkter med naturligt vand med oliefrie ZT luftkompressorer

Princes Gate Spring Water, som har hovedsæde i Wales, har opnået betydelige energibesparelser og produktionsforbedringer på deres tappeanlæg i Wales ved at udskifte deres oliesmurte kompressorinstallation med oliefrit ZT udstyr for at opnå en garanteret forsyning af højkvalitetsluft og sikre renheden af deres produkter med naturligt vand. Virksomhedens anlæg i Narberth, Pembrokeshire tapper mineralrigt kildevand, der filtreres naturligt gennem det lokale landskab, på flasker. Produktionsaktiviteterne kræver en konstant forsyning af højkvalitetsluft på 108 l/s ved 7 bar for at kunne imødekomme behovet fra proceslinjens lavtryksluftforbrugere, som f.eks. luftcylindere, manifolds, fyldeudstyr og blækmaskiner − som alt sammen bidrager til en årlig produktion på 55 millioner flasker med kildevand fra virksomhedens kilde på selve ejendommen.

Trykluftrørsystem VSD Variable Speed Drive (frekvensreguleret motor) Oliefrie kompressorer Klasse 0

Opfylder betingelserne ved adfærdskodeksen for trykluft af fødevarekvalitet

Princes Gate leverer vand på flaske til store engrosvirksomheder samt som handelsmærkeprodukter til en lang række store supermarkedskæder. Alle kunderne kræver, at leverandørerne lever op til minimumstandarderne for renhed i forbindelse med adfærdskodeksen for trykluft af fødevarekvalitet, hvilket betyder, at de skal sikre, at deres procesluft er fri for urenheder, vand og olieforureningskilder.

Optimal, oliefri luftkvaltiet og produktrenhed

oliefrie kompressorer, ZT37 VSD og ZT18, sammen med den nye AIRnet rørføring, blev påvirket af behovet for at sikre optimal luftkvalitet og produktrenhed. Atlas Copcos procesluft lever top til standarden for luftrenhed, ISO 8573-1(2001), og er samtidig i overensstemmelse med Klasse 0-branchestandarde, som måler alle tre former for olieforurening: Aerosol, damp og væske.

Oliefri luft gavner produktionsmiljøet

Prince Gates kompressoropgradering var ikke blot påvirket af behovet for garanteret, 100 % oliefri luft, men også af produktionsmiljøets fordele ved lavere driftsstøjniveauer og fjernelsen af den tid og de omkostninger, der er forbundet med bortskaffelsen af oliekondensatet. Derudover varierer Atlas Copcos indbyggede funktion med frekvensreguleret motor kompressorer med VSD: Variable Speed Drive (frekvensreguleret motor) drivmotorens omdrejningstal, så det tilpasses helt præcist til ændringerne i trykluftbehovet, hvorved der anvendes den mindst mulige mængde energi med besparelser på op til 35 % i energiomkostninger.
Nettoeffekten af disse forbedringer på produktionslinjen har nu gjort ledelsesteamet hos Princes Gate i stand til at iværksætte planer om at øge virksomhedens årlige produktion til 70 millioner flasker og at gennemføre en større udvidelse af detailhandelssalget.

“ Atlas Copcos udstyr viser sig at være meget effektivt. Det producerer den 100 % oliefrie og høje kvalitet af tør luft, som vi har brug for og er yderst driftssikkert. Efter vores mening blev opstillingen af kompressoranlægget udført meget professionelt, og vi tøver absolut ikke med at anbefale Atlas Copcos udstyr til andre virksomheder. ”

Endaf Edwards , Princes Gates driftsdirektør