Atlas Copco ZB VSD-centrifugalkompressorer leverer højtryksluft til dybe bundfældningstanke

Hvis du kunne se 8,5 m ned i dybet på de biologiske rensningstanke, ville du kunne se tre ZB 130 VSD-centrifugalkompressorer og to ældre éttrins skruekompressorer, der blæser trykluft ind – og derved fremmer den biologiske rensningsproces af tankens indhold.


Centrifugal Centrifugal Turbocompressors Lavtrykskompressorer Klasse 0

Energikrævende, intensiv proces

Men det er en meget energikrævende proces – ikke mindst set i lyset af, at tankene er dobbelt så dybe som normalt. Hvert år behandler anlægget gennemsnitligt mellem 6,5 og 7 mio. m3 spildevand, en proces, der tegner sig for 40 % af anlæggets samlede strømforbrug.

En investering i energieffektivitet og nem vedligeholdelse

Den trykluft, der kræves til den biologiske proces, blev tidligere leveret af fem éttrins skruekompressorer. Da disse ældre kompressorer skulle gennemgå et komplet hovedeftersyn med store omkostninger til følge, begyndte man at lede efter en ny, energieffektiv løsning. Centrifugalkompressorer med magnetiske lejer blev vurderet til at være den bedste løsning, fordi et forholdsvis højt tryk er påkrævet til tankenes ekstraordinære dybde. "Vi kan producere højere tryk med centrifugalkompressorerne, end vi tidligere kunne med skruekompressorerne," forklarer Schweinforth. "Vi har købt de nye blæsere med en målsætning om, at maskinerne nu bliver mere energieffektive og nemmere at vedligeholde," siger fabrikschef Karl-Heinz Schröder.


“ Med centrifugalkompressorerne fra Atlas Copco er vi nu i stand til at spare ca. € 15.000 om året på vedligeholdelse, strøm og ressourcer sammenlignet med skruekompressorerne. ”

Karl-Heinz Schröder , Fabrikschef

Oliefri trykluft efter behov

ZB VSD blæsermontering hos Putzhagen

De tre hastighedsregulerede centrifugalkompressorer producerer mellem 2.500 og 7.500 Nm³ oliefri trykluft i timen afhængig af mængden af spildevand og forureningsgraden. Samspillet styres af det overordnede ES 130 styresystem fra Atlas Copco. Processtyringssystemet fastlægger luftbehovet på baggrund af iltindholdet i tankene. "I øjeblikket bruger vi stadig en konstanttrykregulator," siger Schröder. "Vores næste mål er at optimere denne reguleringsproces og integrere en variabel trykregulator. Indtil nu har vi spildt en masse energi, idet vi har kørt mod lukkede spærreventiler ved et konstant tryk på 1.020 millibar. Med en variabel trykregulator forbindes alle otte spærreventiler, og trykket kan justeres i takt med behovet, hvilket gør os i stand til at reducere det anvendte tryk.