Ibbenbüren-kraftværket sænker energibehovet med 18 %

Ibbenbüren-kraftværket i Nordrhein-Westfalen, Tyskland, har sænket deres energibehov med 18 % og nyder fortsat godt af en optimal luftforsyning. Baggrunden for dette resultat er 3 ZB VSD-centrifugalkompressorer fra Atlas Copco. De bruges til at producere oxidationsluft til røggasafsvovlingsanlægget.


Oliefri luft Smart AIR-løsninger Klasse 0 Lavtrykskompressorer

Kompressorer, der forener effektivitet og ydeevne

Turboanlægget har ikke blot reduceret energibehovet med 18 %, det giver samtidig optimal driftssikkerhed. De oliefri kompressorer kræver stort set ingen vedligeholdelse grundet deres motor med permanent magnet.

Leverer præcise mængder luft

“ Røggasafsvovling er en meget kompliceret proces. For lidt luft er lige så slemt som for meget. De hastighedsregulerede ZB 130 VSD-kompressorer gør os i stand til at spare 18,1 % på energien i forhold til tidligere installationer. ”

Manfred Hollekamp, process specialist.

Virksomheden forbrænder antracitkul, som udvindes lige ved siden af kraftværket. For at afsvovle den derved producerede røggas i 2-kredsabsorbere skal RWE tilføre en nøjagtigt defineret mængde oxidationsluft. "Ellers sammenklistrer svovlen i anlægget og danner kager overalt", forklarer Hollekamp. "For lidt luft er lige så slemt som for meget." Det kan medføre, at reaktionen sker for tidligt eller starter det forkerte sted i anlægget. RWE har processen ordentligt under kontrol med 3 lavtrykscentrifugalkompressorer af typen ZB 130 VSD. Maskinerne er alle hastighedsregulerede med frekvensreguleret motor, hvilket muliggør en præcis tilpasning af luftmængden i forhold til behovet.

Præcision og kontrol

Ibbenbüren-kraftværket

Systemet udgøres af 3 ZB-turbomaskiner, der tilsammen kan afgive en luftmængde på 13.680 m3/h, men der er ikke behov for mere end 12.000 m3/h. Trykkravet til den luft, der skal blæses ind i røggasafsvovlingsanlægget (REA) er gennemsnitligt mindre end 1 bar ifølge RWE. "Dette afhænger i høj grad af processen," forklarer Hollekamp. "I dag kører maskinerne med trykstigninger på blot 0,6 bar." Atlas Copcos kompressorer holder trykbåndet helt stabilt igennem processen, hvilket øger systemets effektivitet. Det krævede tryk er resultatet af et modtryk i kanalsystemet og det statiske modtryk fra væskesumpen i røggasafsvovlingsanlæggets absorbere, hvor luften indsprøjtes gennem sprøjtelanser. Total kontrol over kompressorerne er et typisk element i talrige RWE-investeringer. Styringen giver fleksibilitet, som forbedrer kraftværkets rentabilitet på det nuværende energimarked.

“ ZB-turbomaskinernes ydeevne er reelt 8 til 9 procent højere end det, Atlas Copco lovede. ”

Uwe Jäkel , Konsulent i afdelingen for maskiner og anlægsinvesteringer

Matematisk dokumenterede gevinster

En matematiker fra virksomheden kom til den konklusion, at Atlas Copcos maskiner, med udgangspunkt i deres komponenter og udførelse, skulle bruge mindre energi end de andre maskiner, som virksomheden overvejede. Resultatet – 18 % lavere strømforbrug i røggasafsvovlingsanlægget – har opfyldt RWE's forventninger og lidt til: "ZB-turbomaskinernes ydeevne er reelt 8 til 9 procent højere end det, Atlas Copco lovede," siger Uwe Jäkel. "Dette er ikke kun godt fra et økonomisk synspunkt, men også til gavn for miljøet," siger Manfred Hollekamp. "Nu bruger kraftværket mindre kul pr. produceret kilowatt-time".